หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
 
พิพิธภัณฑ์จันเสน
ข้อมูลทั้งหมดมี 16 ข้อมูล
1 2 จากทั้งหมด 2 หน้า
รู้อดีต รู้ปัจจุบัน รู้พิพิธภัณฑ์ รู้จันเสน เก็บตกสาระการอบรมยุวมัคคุเทศก์ พิพิธภัณฑ์จันเสน รุ่น ๑๗
บทความโดย ธีรวัตน์ แสนคำ
เขียนเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2560

เมื่อพูดถึง “วัดจันเสน” ในอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ผู้คนทั่วไปคงจะนึกถึง “หลวงพ่อโอด” หรือพระครูนิสัยจริยคุณอดีตพระเกจิอาจารย์รูปสำคัญรูปหนึ่งในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและอดีตเจ้าอาวาสวัดจันเสน

สโมสรพิพิธภัณฑ์ :ไปดูน้องเข้าค่าย “ เยาวชนกับพิพิธภัณฑ์จันเสน ”
บทความโดย จุฑารัตน์ เหลืองสง่างาม
เขียนเมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2559

เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ มกราคมที่ผ่านมาทางพิพิธภัณฑ์จันเสน ได้จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนในท้องถิ่น เพื่อเป็นอาสาสมัครดูแลพิพิธภัณฑ์เด็กที่เข้ารับการอบรมเป็นเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายประมาณ ๖๐ คน เด็กที่เข้ารับการอบรมทุกคนเป็นเด็กในพื้นที่ตำบลจันเสนมาจากต่างโรงเรียน และต่างชั้นเรียนกัน จึงมีการแนะนำตัวก่อนการเข้าค่าย

สโมสรพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น : ความเคลื่อนไหวของพิพิธภัณฑ์จันเสน
บทความโดย รุจิรา เชาว์ธรรม
เขียนเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2559

หลังจากเปิดพิพิธภัณฑ์จันเสนอย่างไม่เป็นทางการเป็นเวลากว่า ๑๐ เดือนมีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการเข้าชมพิพิธภัณฑ์มาโดยตลอดดังเช่น อบรมอาสาสมัครนำชมพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมและมัธยมภายในตำบลทำหน้าที่ดูแลให้คำอธิบายแก่ผู้เข้าชม...

สโมสรพิพิธภัณฑ์ : ปีที่ ๕ พิพิธภัณฑ์จันเสน
บทความโดย ปริเขต ศุขปราการ
เขียนเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2560

จันเสน.ชุมทางเล็กๆ ริมทางรถไฟระหว่างบ้านหมี่ในเขตจังหวัดลพบุรีต่อกับตาคลีของจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อมีการตัดถนนสายเอเชีย จันเสนกลายเป็นชุมชนที่ถูกลืมเพราะอยู่นอกเส้นทาง ผู้ที่รู้จักจันเสนเดิมมีแต่ลูกศิษย์หลวงพ่อโอด ซึ่งท่านโด่งดังในเขตนี้ หลวงพ่อมีดำริให้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงของที่ท่านสะสมไว้ก่อนที่ท่านจะละสังขาร และนี่คือจุดเริ่มต้นของพิพิธภัณฑ์จันเสน

สโมสรพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น : ๑๔ กรกฎาคม วันนี้ที่รอคอย
บทความโดย ชำมะเลียง เชาว์ธรรม นักเรียนชั้น ม.๕ โรงเรียนนครสวรรค์
เขียนเมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2559

เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระมหาธาตุเจดีย์ศรีจันเสน ซึ่งข้าพเจ้ามีโอกาสเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ

เปิดประเด็น : ภราดรภาพที่จันเสน
บทความโดย ศรีศักร วัลลิโภดม
เขียนเมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2559

เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ ตุลาคมที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้ไปร่วมการเสวนาเรื่อง " ท้องถิ่นควรจัดการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง " อันเป็นโครงการเพื่อสังคมที่เครือซีเมนต์ไทยจัดขึ้นที่วัดจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

สโมสรพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น : ย่างก้าวต่อไปของพิพิธภัณฑ์จันเสน
บทความโดย มูลนิธิเล็ก - ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2559

เมื่อก่อนนี้ชื่อของ " จันเสน " เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปว่าเป็นท้องถิ่นเล็กๆ ของอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ มีความเจริญในฐานะที่เป็นชุมชนการค้าริมทางรถไฟ บนเส้นทางทางรถไฟซึ่งมุ่งตรงไปยังตัวจังหวัด ตลอดจนเป็นแหล่งผลิตข้าวเจ้าพันธุ์ดี " พันธุ์ข้าวตาแห้ง " นอกจากนี้แล้ว หลวงพ่อโอดแห่งวัดจันเสนยังมีชื่อเสียงด้านวัตถุมงคลและความเมตตากรุณา เป็นที่เคารพรักและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนอย่างเหนียวแน่น ทว่าต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ...

บันทึกจากท้องถิ่น : ลอยกระทงวัดจันเสน ชีวิตที่เคลื่อนไหวในพิพิธภัณฑ์ชีวิต
บทความโดย จุฑารัตน์ เหลืองสง่างาม
เขียนเมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2559

ในอดีตเมื่อราว ๓๐-๔๐ ปีก่อน งานลอยกระทงของวัดจันเสนถือได้ว่าเป็นงานใหญ่ประจำปี จะมีผู้คนหลั่งไหลมาเที่ยวกันมาก ทั้งชาวบ้านในอำเภอตาคลีเองและอำเภอใกล้เคียงในแถบจังหวัดนครสวรรค์ รวมไปถึงชาวบ้านจากจังหวัดลพบุรีและสิงห์บุรี การเดินทางในสมัยนั้นถ้าไม่เดินเท้ากันมาก็ต้องอาศัยรถไฟซึ่งโดยสารกันมาจนเต็มขบวน บางครั้งถึงกับต้องนั่งไปกันบนหลังคารถไฟ

 
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.