หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
สโมสรพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น : ๑๔ กรกฎาคม วันนี้ที่รอคอย
บทความโดย ชำมะเลียง เชาว์ธรรม นักเรียนชั้น ม.๕ โรงเรียนนครสวรรค์
เรียบเรียงเมื่อ 1 ธ.ค. 2542, 16:18 น.
เข้าชมแล้ว 2822 ครั้ง

สโมสรพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น : ๑๔ กรกฎาคม วันนี้ที่รอคอย

 

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรภายในพิพิธภัณฑ์จันเสน

โดยมี รศ. ปรานี วงษ์เทศถวายคำบรรยาย

 

 

เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระมหาธาตุเจดีย์ศรีจันเสน ซึ่งข้าพเจ้ามีโอกาสเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ

 

ก่อนถึงวันงานทางวัดจันเสนได้เตรียมรับเสด็จทั้งทางด้านอาคาร สถานที่ ถนน มีการตกแต่งบริเวณอาคารพระมาหาธาตุเจดีย์ศรีจันเสนซึ่งเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์จันเสน ข้าพเจ้าและเพื่อนๆ จำนวน ๒๖ คน ได้รับคัดเลือกจากกรรมการพิพิธภัณฑ์ให้ทำหน้าที่นำชมและบรรยายภายในพิพิธภัณฑ์จันเสน ครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ข้าพเจ้าและเพื่อนๆ ได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอย่างใกล้ชิด

 

เวลา ๑๔.๕๐ น. ภายในพิพิธภัณฑ์มีบุคคลหลายท่าน อาทิ อาจารย์วนิดา พึ่งสุนทร อาจารย์ปราณี วงษ์เทศ คุณตานิจ หิญธีระนันทน์ บุคคลท่านหลังนี้ข้าพเจ้ารู้จักและจดจำว่าเป็นผู้ค้นพบเมืองโบราณจันเสนจากภาพถ่ายทางอากาศและมีการสำรวจในเวลาต่อมา

 

จันเสนเป็นเมืองโบราณ ห่างจากจันเสน ๒ กิโลเมตร เป็นแหล่งโบราณคดีบ้านใหม่ชัยมงคล ซึ่งมีความสำคัญตั้งแต่สมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ จันเสนเป็นเมืองแรกๆ ของสมัยทวารวดี เมื่อยังเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนั้น ข้าพเจ้ารู้สึกสับสนในเรื่องเหล่านี้ จนได้เข้ามาศึกษาจึงทำให้เห็นความสำคัญของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมากขึ้น

 

 

คุณตานิจ หิญชีระนันทน์ กรรมการพิพิธภัณฑ์และยุวมัคคุเทศก์ถ่ายภาพร่วมกันในวันเปิดพิพิธภัณฑ์จันเสน

 

วันนี้เป็นวันสำคัญของข้าพเจ้าที่สุดอีกวันหนึ่งที่ได้พบบุคคลสำคัญหลายๆท่าน เดิมข้าพเจ้าคิดว่าเรื่องราวประวัติศาสตร์และนักวิชาการทางประวัติศาสตร์เป็นเรื่องไกลตัว เป็นเรื่องเข้าใจยาก วันนี้... เรื่องทั้งหลายนั้นเป็นที่สิ่งที่เกิดขึ้นได้กับตัวของข้าพเจ้าเอง และสามารถสัมผัสได้ด้วยตนเอง

 

จากการที่ข้าพเจ้าได้ร่วมกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์จันเสนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นต้นมา และได้เข้ารับการอบรมในโครงการอาสาสมัครยุวมัคคุเทศก์ในรุ่นที่ ๑ (ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐) และได้เข้าร่วมกิจกรรมอีกหลายครั้ง วันนี้ข้าพเจ้าได้สมัครเป็นอาสาสมัครทำหน้าที่ในวัดหยุดร่วมกับเพื่อนๆ อีกอย่างน้อย ๖ ครั้ง จนถึงสิ้นปี ๒๕๔๒ ในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ซึ่งจะมีเพื่อนๆ ผลัดเปลี่ยนมาเป็นผู้นำชมอย่างน้อยวันละ ๔ คน

 

หลังจากที่พิพิธภัณฑ์จันเสนเปิดอย่างเป็นทางการ ข้าพเจ้าคิดว่าจำนวนผู้เข้าชมน่าจะมีมากขึ้น และการชมเป็นหมู่คณะจากสถานศึกษาต่างๆ ก็จะมีจำนวนมากขึ้นด้วย

 

ข้าพเจ้าในฐานะยุวมัคคุเทศก์พิพิธภัณฑ์จันเสน ขอเชิญชวนท่านที่สนใจในประวัติศาสตร์เข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์จันเสนได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ถ้าเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้าที่ (๐๕๖) ๓๓๙-๑๑๕

 

 

 

 

จากคอลัมน์สโมสร พ.พ.จดหมายข่าว ฉ21 - พฤจิกายน ถึง ธันวาคม 2542 - ( 6.2 )
อัพเดทล่าสุด 27 ก.ค. 2559, 16:18 น.
บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.