หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
สรุปการประชุมจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น วัดราชบัลลังก์ บ้านทะเลน้อย ครั้งที่ ๒
บทความโดย จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์
เรียบเรียงเมื่อ 21 ม.ค. 2560, 20:36 น.
เข้าชมแล้ว 10183 ครั้ง

สรุปการประชุมจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น วัดราชบัลลังก์ บ้านทะเลน้อย ครั้งที่ ๒

วันพุธที่ ๑๘  มกราคม ๒๕๖๐  ณ บ้านทะเลน้อย ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

 

 

มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ได้ร่วมประชุมกับชาวบ้านทะเลน้อย ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียน ประชุมเรื่องการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น วัดราชบัลลังก์  ณ ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านทะเลน้อย

 

 

จากมติของที่ประชุมในครั้งที่ ๑ ได้ข้อสรุปว่า พิพิธภัณฑ์ดังกล่าวนั้นใช้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระเจ้าตากสิน วัดราชบัลลังก์ บ้านทะเลน้อย” เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน รวมถึงจัดแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น มีการจัดตั้งคณะกรรมการดูแลพิพิธภัณฑ์ โดยมี สจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล เป็นประธาน และมีคณะกรรมหลักของชุมชน คือ คุณโอแชล พร้อมเพรียง คุณปรีชา สรรเสริญ  และคุณวรินทร์ บำรุง

 

 

ในช่วงแรกของการประชุมเป็นการพูดคุยถึงความสำคัญของพื้นที่ ความเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสิน และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นรวมถึงให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา โดยคุณวลัยลักษณ์ ทรงศิริ นักวิชาการของมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์

 

 

จากนั้นเป็นการเล่าถึงปัญหาของกระบวนการการทำงานและข้อจำกัดในส่วนของชาวบ้าน บ้านทะเลน้อยที่เกิดขึ้น ทั้งในส่วนของตัวอาคารที่ยังอยู่ในขั้นตอนของการก่อสร้าง รวมถึงการวางแผนการจัดทำทะเบียนวัตถุ กระบวนการการจัดการเก็บวัตถุโบราณ และร่วมหาทางออกในการแก้ไขปัญหา

 

 

จากการประชุมในครั้งที่ ๒ นี้ ได้ข้อสรุปว่า ทางสจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล จะเป็นประธานในการจัดตั้งให้ก่อน จนกว่าที่ชาวบ้านจะสามารถบริหารจัดการกันได้เอง โดยให้เหตุผลว่า การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นต้องเป็นชาวบ้านซึ่งเป็นคนในท้องถิ่นเป็นผู้ที่เป็นแกนนำหลัก สามารถบริหารจัดการกันได้เอง และหน่วยงานอื่นๆ เป็นผู้ให้การสนับสนุนและให้คำปรึกษา ชุมชนจึงจะเข้มแข็งและเกิดความยั่งยืน รวมทั้งยังเป็นผู้ประสานงานระหว่างชาวบ้านกับทางเจ้าหน้าทีมูลนิธิฯ เพื่อให้การดำเนินงานสะดวกมากยิ่งขึ้น 

 

 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑.สจ.กนกวรรณ  เบญจาทิกุล   

๒.นางเพ็ญนภา  สามิภักดิ์   

๓.นาวสาวเยาวลักษณ์ ถวิล     

๔.นายสุทธิ  ช่างเหล็ก    

๕.นายวีระ  ปฏิสังข์     

๖.นายบุญมี  จำเนียร    

๗.นายโอแชล   พร้อมเพรียง    

๘.นายสุทธิ  ซื่อตรง    

๙.นายปรีชา  สรรเสริญ   

๑๐.นางอดิราภ์  จุลเจือ    

๑๑.นายประเสิน  ยืนยง    

๑๒.นายอรุณ  ปฏิสังข์    

๑๓.วลัยลักษณ์ ทรงศิริ

๑๔.พัชรินธร เดชสมบูรณ์รัตน์

๑๕.จารุวรรณ ดวงคำจันทร์

๑๖.พชรพงษ์ พุฒซ้อน

๑๗. กิตติคุณ โพธิ์ศรี

 

อัพเดทล่าสุด 25 เม.ย. 2560, 20:36 น.
บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.