หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
เล่าด้วยภาพ
1 2 3 4 5 จากทั้งหมด 5 หน้า
เสามังกร เผ่าพันธุ์มังกร ณ ศาลจ้าวแม่เทียนโหวเซียโบ้ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
บทความโดย จิราพร แซ่เตียว ภาพถ่ายโดย พนมกร นวเสลา
เขียนเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2561
“ฝนลับง้าวของกวนอู” ณ ศาลเจ้าพ่อกวนอู วัดญวน สะพานขาว
บทความโดย จิราพร แซ่เตียว
เขียนเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2561
โลหะปราสาทวัดราชนัดดารามวรวิหาร
บทความโดย จิราพร แซ่เตียว
เขียนเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2561
แหลมแม่พิมพ์ พื้นที่หย่อนใจของคนเมืองแกลง จากอดีตถึงปัจจุบัน
บทความโดย จิราพร แซ่เตียว
เขียนเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2561
หาดแหลมสน พื่นที่หย่อนใจของชาวปากน้ำประแสจากอดีตถึงปัจจุบัน
บทความโดย จิราพร แซ่เตียว
เขียนเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2561
"ไม่เห็นโลงศพ ไม่หลั่งน้ำตา" งานศพ : ประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวประแส
บทความโดย จิราพร แซ่เตียว
เขียนเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2561
งานบวช : ประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวประแส
บทความโดย จิราพร แซ่เตียว
เขียนเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2561
"แต่งงานเถิดน้อง อย่ามัวแต่มองข้ามผ่าน" ประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวประแส
บทความโดย จิราพร แซ่เตียว
เขียนเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2561
สะพาน ๑๐๐ ปีบ้านตลาดสามย่าน เมืองแกลง
บทความโดย จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์
เขียนเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2561
หอประวัติเมืองแกลงบ้านตลาดสามย่าน
บทความโดย จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์
เขียนเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2561
ภาพถ่ายเขาพระวิหารจากฟิล์มเก่า ปี ๒๕๑๘
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2561
วิกฤตบ้านบาตร
บทความโดย ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง
เขียนเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2561
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.