หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
ภาพถ่ายเขาพระวิหารจากฟิล์มเก่า ปี ๒๕๑๘
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เรียบเรียงเมื่อ 18 เม.ย. 2561
เข้าชมแล้ว 1407 ครั้ง

ภาพถ่ายเขาพระวิหารจากฟิล์มเก่าประมาณปี ๒๕๑๘ โดยอาจารย์ศรีศักร  วัลลิโภดม

บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.