หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
งานบวช : ประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวประแส
บทความโดย จิราพร แซ่เตียว
เรียบเรียงเมื่อ 22 มิ.ย. 2561
เข้าชมแล้ว 1147 ครั้ง
ภาพงานบวชท่านพ่อมาลัย เจ้าอาวาสองค์ก่อนของวัดตะเคียนงาม ต.ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง
งานบวชลูกชายนางเหรียญ และหมอเต้า มณีกร แพทย์แผนไทย ร้านสมบูรณ์โอสถ ต.ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง

ภาพเก่าเล่าเรื่องครั้งนี้ได้รับการอุปการคุณจากคุณภาวิณี  ยอดบริบูรณ์ เจ้าของร้านสมบูรณ์โอสถ ต.ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง

เป็นภาพงานบวชท่านพ่อมาลัย เจ้าอาวาสองค์ก่อนของวัดตะเคียนงาม

และงานบวชลูกชายนางเหรียญ และหมอเต้า มณีกร แพทย์แผนไทย ร้านสมบูรณ์โอสถ ต.ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง

 

สังคมไทยในอดีต การเปลี่ยนผ่านจาก "คนดิบ" เป็น "คนสุก" จาก "เด็ก" เป็น "ผู้ใหญ่"

ด้วยการบวชเรียนของชายไทยมีความสำคัญยิ่ง  เพราะสรรพวิชาทั้งหลายอยู่ที่วัด ทั้งบวชทั้งเรียน 

ขณะที่ปัจจุบันเงื่อนไขต่างๆ เปลี่ยนไป ส่วนใหญ่จึงมักเป็นการบวชตามประเพณี เพื่อให้พ่อและแม่เกาะชายผ้าเหลือง

จึงขาดโอกาสที่จะศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้ง ขณะที่ความรู้ในเชิงวิชาชีพก็ขวนขวายเอาจากสถาบันการศึกษา

ซึ่งทั้งสถาบันสงฆ์ และสถาบันการศึกษาในทุกวันนี้ก็ถูกตั้งคำถามกับการทำหน้าที่ของตน  

ซึ่งคนในสังคมต้องร่วมกันแสวงหาทางออกว่าควรจะเป็นไปในทิศทางใด

 

ขอขอบคุณ คุณภาวิณี ยอดบริบูรณ์ แห่งร้านสมบูรณ์โอสถ ที่เอื้อเฟื้อภาพถ่ายและเรื่องราวในการดำเนินงานครั้งนี้

บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.