หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
 
เสวนาสัญจร "คนค่อนศตรวรรษ"
ข้อมูลทั้งหมดมี 7 ข้อมูล
1 จากทั้งหมด 1 หน้า
เสวนาสัญจรคนค่อนศตวรรษ ที่กรุงเทพฯ “ไล่รื้อชุมชน” ความขัดแย้งระหว่างกรรมสิทธิ์โดยกฎหมายและสิทธิชุมชน ภาวะล้าหลังทางวัฒนธรรมในเมืองไทย
บทความโดย ใหม่มณี รักษาพรมราช / เรียบเรียง
เขียนเมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2561

ศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ได้จัดเสวนาสัญจรคนค่อนศตวรรรษ ในหัวข้อ ‘ไล่รื้อชุมชน ความขัดแย้งระหว่างกรรมการสิทธิ์โดยกฎหมายและสิทธิชุมชน ภาวะล้าหลังทางวัฒนธรรมในเมืองไทย’ โดยมี ศ.ดร.เสน่ห์ จามริก รศ.ดร.มรว.อคิน รพีพัฒน์ และรศ.ศรีศักร วัลลิโภดม ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ชั้น ๑ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ภูมิวัฒนธรรม : ฤาไทสกลกำลังจะตื่น
บทความโดย ประสาท ตงศิริ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร
เขียนเมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2561

ไม่ทราบว่าท่านผู้อ่านรู้สึกเหมือนผมหรือไม่ว่า “ทุกวันนี้คนไทยรู้สึกขาดความมั่นคงในการดำรงชีวิตอย่างยิ่ง” ที่รู้สึกเช่นนี้ เนื่องจากในช่วง ๓-๔ ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องพบกับความแตกแยกทางสังคมที่เป็นผลจากความวุ่นวายทางการเมือง การทุจริตคอร์รัปชั่น ภัยพิบัติธรรมชาติ ทั้งหมดล้วนส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศและสังคมไทย ทำให้กลายเป็นสังคมอุดมปัญหา และทุกปัญหาที่กล่าวมายังมองไม่เห็นทางออก มีแต่สัญญานบอกว่าจะรุนแรงเพิ่มขึ้นไปอีก

เมืองสกลนครและวาระทางสังคมระหว่างความเป็น‘คนใน’ และ‘คนนอก’
บทความโดย วลัยลักษณ์ทรงศิริ
เขียนเมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2561

เมื่อหนีน้ำท่วมจากบ้านชานเมืองนนทบุรีแต่แดนปทุมธานีไปทางภาคอีสานนอกเหนือไปจากบทเรียนสำคัญที่ได้รับจากการเตรียมรับมือน้ำท่วมและพิจารณาเหตุปัญหาที่ทำให้คนไทยจำนวนมากรวมทั้งตนเองเกิดภาวะสติแตกหวั่นวิตกอย่างไม่นึกฝันว่าจะเกิดขึ้นได้ในชั่วชีวิตนี้ จึงอยากใช้เวลาช่วงหนีน้ำให้เป็นประโยชน์และได้พบเรื่องราวน่าเรียนรู้จากเครือข่ายกัลยาณมิตรที่จังหวัดสกลนคร‘เมืองน่าอยู่’ ที่อวดอ้างได้ไม่น้อยหน้าใคร

DVD งานเสวนาสัญจรคนค่อนศตวรรษโดยมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2561

โครงการเสวนาสัญจร "คนค่อนศตวรรษ" คือการเชิญนักวิชาการอาวุธโสซึ่งทำงานคลุกคลีกับการศึกษาท้องถิ่นและมองเห็นสังคมไทยที่เปลี่ยนผ่านมาอย่างยาวนาน ไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนค่อนศตวรรษและผู้คนในท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อสร้างเวทีแห่งการฉุกคิดให้เห็นถึงความสำคัญของมาตุภูมิ หรือ "แผ่นดินเกิด"

“ประชาคมเข้มแข็ง แต่ชุมชนอ่อนแอ ? ”คำถามสำคัญจากวงเสนาสัญจรคนค่อนศตวรรษที่แม่กลอง
บทความโดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
เขียนเมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2561

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ร่วมกับประชาคมคนรักแม่กลอง จัดงาน “เสวนาสัญจรคนค่อนศตวรรษ” ขึ้นที่อาคารศาลาเอนกประสงค์วัดเกตการาม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ช่วงบ่ายๆ จนถึงย่ำเย็น ซึ่งมูลนิธิฯ ตระเวณจัดเสวนาสัญจรฯ ที่แม่กลอง คราวนี้เป็นครั้งที่ ๓ แล้ว ผู้ร่วมเสวนาหลักคือ อาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม ที่ปรึกษาของมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ และ อาจารย์ มรว.อคิน รพีพัฒน์ ส่วนอาจารย์เสน่ห์ จามริก ครั้งนี้ท่านป่วยจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงเสมอๆ ในกรุงเทพฯ จึงมาร่วมวงเสวนาที่แม่กลองไม่ได้

 
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.