หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
 
เสวนาบรรยายสาธารณะ
ข้อมูลทั้งหมดมี 2 ข้อมูล
1 จากทั้งหมด 1 หน้า
สรุปงานสนทนาเรื่อง “วัฒนธรรมความยากจน และชาวบ้านย่านเมืองเก่าในกรุงเทพฯ”
บทความโดย จิราพร แซ่เตียว
เขียนเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2561

กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ขยายตัวมาก เกิดการผสมผสานระหว่างคนกลุ่มเก่าและคนกลุ่มใหม่ เราจะพบเห็นชุมชนเก่าตามตรอก ตามริมน้ำ เมืองถูกขยายออกไปตามคลองเมือง เหล่านี้คือวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งผู้คนมีชีวิตรอดร่วมกัน  ยกตัวอย่างชุมชนเก่าเช่นบ้านบาตร  แต่การพัฒนาในปัจจุบันที่คนภายนอกขาดความรู้ความเข้าใจ ใช้วิธีไล่รื้อซึ่งยิ่งทำให้ความเป็นชุมชนล่มสลาย  อย่างไรก็ตามการศึกษาตรอกใต้ วัดญวนสะพานขาว และการทำงานตลอดมาของอาจารย์อคินถือว่าเป็นการเปิดมิติ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนเมือง

บรรยายสาธารณะ ปีที่ ๑ : อัตลักษณ์วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาจากวัดไทยในตุมปัต
บทความโดย ใหม่มณี รักษาพรมราช
เขียนเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2561

เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ ทางมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธ์ุ ได้จัดบรรยายสาธารณะในหัวข้อ ‘อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาจากวัดไทยในตุมปัด’จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารพัฒนาธุรกิจ โบรกเกอร์ เชิงสะพานวันชาติ โดยมีอาจารย์นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต อาจารย์จากมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวิทยากร และคุณวลัยลักษณ์ ทรงศิริ เป็นผู้ดำเนินรายการ

 
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.