หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
 
ข้อมูลทั้งหมดมี 3 ข้อมูล
1 จากทั้งหมด 1 หน้า
เก็บตกเสวนา : สภาวะความเป็นสมัยใหม่อันแตกกระจายการค้นหาประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมปาตานี
บทความโดย ใหม่มณี รักษาพรหมราช
เขียนเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2561

สืบเนื่องจากวันที่ ๒๗ - ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ,มูลนิธิเอเชีย, พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนาขึ้นในหัวข้อ ‘สภาวะความเป็นสมัยใหม่อันแตกกระจาย การค้นหาประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมปาตานี’ ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถอดเทปเสวนาเรื่อง "เล่าขานตำนานใต้ มองประวัติศาสตร์ท้องถิ่นผ่านตำนาน "
บทความโดย --
เขียนเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2559

หนังสือเล่าขานตำนานใต้นี้เป็นผลพวงจากโครงการศึกษาวิจัประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยการศึกษาผ่านตำนานเรื่องเล่าของคนที่อยู่ในแถบนั้นละแวกนั้น ก็ได้รับเกียรติ์จาก อาจารย์ ศรีศักร วัลลิโภดม เป็นหัวหน้าโครงการ และอาจารย์ได้เชิญนักวิจัยในท้องถิ่นอีกหลายท่าน มี พลตำรวจตรีจำรูญ เด่นอุดม อาจารย์อุดม ปัตนวงศ์ คุณจำรูญท่านเป็นอดีตตำรวจผู้บังคับการอยู่ที่จังหวัดยะลา นราธิวาส ส่วนคุณอุดมเป็นอดีตผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัด นอกจากนี้เรายังมี คุณอับดุลเลาะห์ ลออแมน ด้วย ซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ซึ่งตอนนี้ท่านได้จากพวกเราไปแล้วด้วยโรคเกี่ยวกับตับ

 
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.