หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
 
ข้อมูลทั้งหมดมี 1 ข้อมูล
1 จากทั้งหมด 1 หน้า
ดับวิกฤติไฟใต้สู่การเรียนรู้เพื่อสังคมไทยสันติสุข
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2559

กราบ มนัสการพระคุณเจ้า ท่านผู้มีเกียรติ์ทุกท่าน วันนี้ผมดีใจที่ได้มาพูดในที่นี้ เพราะว่าสิ่งที่ดีใจมาก คือ มีเยาวชนมามาก ซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะแก้วิกฤติของชาติในอนาคต แล้วผมอยากจะเรียนให้ทราบว่า ผมมาใน หนึ่ง ในฐานะที่เป็นกรรมการสมานฉันท์ อีกฐานะหนึ่ง คือ มนุษย์ธรรมดา เพราะฉะนั้นถ้าผมมีอะไรในฐานะที่เป็นมนุษย์ธรรมดา ถ้ามีอะไรไม่ถูกใจท่าน ท่านสามารถที่จะคัดค้านและแสดงความคิดเห็นได้ หรือถ้าไม่สามารถจะโต้ตอบได้ด้วยวิธีอันนี้ เราสามารถจะคุยกันข้างล่างได้

 
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.