หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
 
เมืองระยองในเส้นทางกู้ชาติ
ข้อมูลทั้งหมดมี 6 ข้อมูล
1 จากทั้งหมด 1 หน้า
การสำรวจเส้นทางเดินทัพและรวบรวมไพร่พลเพื่อกู้ชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากพระนครศรีอยุธยาจนถึงเมืองตราด
บทความโดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
เขียนเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2561

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อครั้งยังเป็นพระยาตากหรือพระยาวชิรปราการ ตัดสินใจตีฝ่าวงล้อมทัพพม่าออกจากพระนครศรีอยุธยาในระหว่างสงครามครั้ง สุดท้ายที่กำลังแตกสลายลงไปเพื่อไปทางด่านเมืองนครนายกและเลียบชายดงศรีมหา โพธิเข้าสู่ที่ราบลุ่มแม่น้ำบางปะกง แล้วมุ่งสู่หัวเมืองชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ในช่วงก่อนพระนครสูญเสียต่อทัพพม่าราว ๓ เดือน และเป็นการกระทำเพื่อสะสมผู้คนและจัดทัพเตรียมเสบียงเพื่อย้อนกลับไปกู้บ้านเมืองอีกครั้ง

โครงการศึกษาเมืองระยองในเส้นทางกู้ชาติขอ­ง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดบ้านค่าย
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2560

งานเสวนาโครงการศึกษาเมืองระยองในเส้นทางกู้ชาติขอ­ง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๒ กันยานยน ๒๕๕๘ ณ วัดบ้านค่าย อ.บ้านค่าย จังหวัดระยอง

รายงานฉบับสมบูรณ์ เมืองระยองในเส้นทางกู้ชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
บทความโดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
เขียนเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2559

รายงานฉบับสมบูรณ์ เมืองระยองในเส้นทางกู้ชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดทำโดย

ศรีศักร วัลลิโภดม วลัยลักษณ์ ทรงศิริ และคณะ โดยการสนับสนุนการศึกษาจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

โครงการศึกษาเมืองระยองในเส้นทางกู้ชาติขอ­ง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดราชบัลลังก์
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2559

งานเสวนาโครงการศึกษาเมืองระยองในเส้นทางกู้ชาติขอ­ง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ วัดราชบัลลังก์ อ.แกลง จังหวัดระยอง

 
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.