หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
ห้องสมุดหนังสือเก่า อาจารย์มานิต - ศรีศักร วัลลิโภดม
1 2 3 จากทั้งหมด 3 หน้า
สมุดภาพแสดงเครื่องแต่งกาย
ชื่อผู้แต่ง กรมศิลปากรรวบรวม
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2513
ในงานพระราชทานเพลิงศพ รองอำมาตย์ตรี ขุนผดุงประศาสน์
เรื่องฉากลายรดน้ำในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
ชื่อผู้แต่ง พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร
ปีที่พิมพ์ ๒๕๑๒
พระราชทานเพลิงศพนายสนั่น บุณยศิริพันธุ์ บ.ช., ภปร. ชั้น๔ ณ สุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๑๒
ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๑ จารึกกรุงสุโขทัย
ชื่อผู้แต่ง
ปีที่พิมพ์ ๒๕๑๕
พระราชทานเพลิงศพพระราชประสิทธิคุณ ณ สุสานวัดราชธานี จังหวัดสุโขทัย วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๑๕
โคลงภาพพระราชพงศาวดาร
ชื่อผู้แต่ง
ปีที่พิมพ์ ๒๕๑๓
พระราชทานเพลิงศพหม่อมจันทร์ เทวกุล ณ เมรุวัดธาตุทอง พระโขนง วันที่ ๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๓
โบราณวัตถุสถานสมัยทวารวดี ตำบลคูบัว จังหวัดราชบุรี
ชื่อผู้แต่ง กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์ ๒๕๐๔
พิมพ์เป็นบรรณาการเนื่องในโอกาสที่การรถไฟแห่งประเทศไทยและสมาคมเพื่อการรักษาสมบัติวัฒนธรรม
นครปฐม
ชื่อผู้แต่ง
ปีที่พิมพ์ ๒๕๒๐
พระราชทานเครื่องขมาและดินฝังศพนายสุธี บุณยศรีสวัสดิ์ ทช. ทม.
จิตรกรรมและศิลปวัตถุในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง กรมศิลปากร รวบรวมจัดพิมพ์ครั้งแรก จำนวน ๑๐๐๐ ฉบับ
ปีที่พิมพ์ ๒๕๐๑
จันเสนเมืองโบราณ
ชื่อผู้แต่ง -
ปีที่พิมพ์ 2510
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในวันรับและสมโภชพระประธานอุโบสถ วัดจันเสน
ของดีปักษ์ใต้
ชื่อผู้แต่ง เยี่ยมยง สังข์อยุธย์ สุรกิจบรรหาร
ปีที่พิมพ์ -
-
ประวัติวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ชื่อผู้แต่ง -
ปีที่พิมพ์ 2508
พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(อยู่ ญาโฌทโย) สมเด็จพระสังฆราช
ศิลปะสมัยลพบุรี
ชื่อผู้แต่ง ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทร ดิศกุล
ปีที่พิมพ์ 2510
เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
เมืองไตรตรึงส์ อู่ทอง และอโยธยา
ชื่อผู้แต่ง -
ปีที่พิมพ์ 2499
ทอดกระฐินของกระทรวงมหาดไทย
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.