หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
จันเสนเมืองโบราณ
ชื่อผู้แต่ง -
ปีที่พิมพ์ 2510
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในวันรับและสมโภชพระประธานอุโบสถ วัดจันเสน
เข้าชมแล้ว 2396 ครั้ง

จันเสนเมืองโบราณ

อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในวันรับและสมโภชพระประธานอุโบสถ วัดจันเสน

๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๐

ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.