หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
โบราณวัตถุสถานสมัยทวารวดี ตำบลคูบัว จังหวัดราชบุรี
ชื่อผู้แต่ง กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์ ๒๕๐๔
พิมพ์เป็นบรรณาการเนื่องในโอกาสที่การรถไฟแห่งประเทศไทยและสมาคมเพื่อการรักษาสมบัติวัฒนธรรม
เข้าชมแล้ว 3181 ครั้ง

สมุดนำชม โบราณวัตถุสถานสมัยทวารวดี ตำบลคูบัว จังหวัดราชบุรี

พิมพ์เป็นบรรณาการเนื่องในโอกาสที่การรถไฟแห่งประเทศไทยและสมาคมเพื่อการรักษาสมบัติวัฒนธรรม

ร่วมกับ กรมศิลปกร จัดให้มีโบราณคดีสัญจร นำชมโบราณวัตถุสถาน ณ ตำบลคูบัว จังหวัดราชบุรี

โดยขบวนรถไฟพิเศษ กรุงเทพ-คูบัว วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๐๔

ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.