หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
สมุดภาพแสดงเครื่องแต่งกาย
ชื่อผู้แต่ง กรมศิลปากรรวบรวม
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2513
ในงานพระราชทานเพลิงศพ รองอำมาตย์ตรี ขุนผดุงประศาสน์
เข้าชมแล้ว 2300 ครั้ง
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.