หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
ประวัติวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ชื่อผู้แต่ง -
ปีที่พิมพ์ 2508
พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(อยู่ ญาโฌทโย) สมเด็จพระสังฆราช
เข้าชมแล้ว 1835 ครั้ง
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.