หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
ศิลปะสมัยลพบุรี
ชื่อผู้แต่ง ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทร ดิศกุล
ปีที่พิมพ์ 2510
เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
เข้าชมแล้ว 5132 ครั้ง
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.