เสามังกร เผ่าพันธุ์มังกร ณ ศาลจ้าวแม่เทียนโหวเซียโบ้ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
โลหะปราสาทวัดราชนัดดารามวรวิหาร
"ไม่เห็นโลงศพ ไม่หลั่งน้ำตา" งานศพ : ประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวประแส
ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา “ย่านซังฮี้” ชุมชนในเส้นทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาที่กำลังจะสูญหาย?