หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
คู่มือกิจกรรมค่ายเยาวชน “ชวนเด็กแกลงตามรอยพระเจ้าตากฯ ที่กรุงธนบุรี” กิจกรรมเนื่องในงานวันเล็ก-ประไพ รำลึก ปีที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๐
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เรียบเรียงเมื่อ 18 ธ.ค. 2560, 10:00 น.
เข้าชมแล้ว 135878 ครั้ง

คู่มือกิจกรรมค่ายเยาวชน “ชวนเด็กแกลงตามรอยพระเจ้าตากฯ ที่กรุงธนบุรี”

กิจกรรมเนื่องในงานวันเล็ก-ประไพ รำลึก ปีที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๐

 

เมื่อถึงฤดูลมตะเภาเดือนอ้ายหรือเดือนธันวาคมจึงกลับไปกู้บ้านกู้เมืองที่กรุงศรีอยุธยาโดยใช้เส้นทางเดินเรือเลียบชายฝั่งซึ่งต้องผ่านทั้งสัตหีบ เกาะคราม เกาะสีชัง นาเกลือ บางปลาสร้อยไปยังปากแม่นำเจ้าพระยาต่อสู้จนยึดเมืองบางกอกหรือธนบุรีคืนจากนายทองอิน เจ้าเมืองธนบุรีซึ่งพม่าแต่งตั้งไว้ แล้วเดินทางต่อไปตีค่ายโพธิ์สามต้นจาก “นายทองสุก” นายกองมอญที่ทัพหลวงพม่าตั้งให้เฝ้าค่ายโพธิ์สามต้นไว้ พระเจ้าตากสินสามารถกอบกู้

กรุงศรีอยุธยาจากการยึดครองได้สำเร็จ เส้นทางการกู้ชาติของเจ้าตากใช้เวลาราว ๗ เดือนนับแต่สิ้นกรุงศรีอยุธยา...

 

[เนื้อหาบางส่วนในหนังสือคู่มือชวนเด็กแกลงตามรอยพระเจ้าตากฯ ณ กรุงธนบุรี]

 

 

กิจกรรม “ชวนเด็กแกลงตามรอยพระเจ้าตากฯ ณ กรุงธนบุรีฯ”  เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอแกลงซึ่งมีชุดข้อมูลประวัติศาสตร์บอกเล่าในท้องถิ่นและความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในฐานะผู้นำทางวัฒนธรรม (Culture Hero) ของผู้คนชายฝั่งทะเลตะวันออกและในฐานะพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี รวมถึงทำความเข้าใจเกี่ยวกับกรุงธนบุรีอดีตราชธานีของไทย 

 

ทั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนในเมืองแกลงนั้นสามารถทำความเข้าใจในพื้นที่มากยิ่งขึ้น เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดสำนึกรักษ์ถิ่นที่อยู่อาศัยและถือเป็นกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชนสืบไป

 

จัดโดย : มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ร่วมกับโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" และชาวบ้านทะเลน้อย

อัพเดทล่าสุด 10 ม.ค. 2561, 10:00 น.
บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.