หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
เรื่อง “ฟื้นพลังความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมสยาม”
บทความโดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
เรียบเรียงเมื่อ 8 มิ.ย. 2559, 15:44 น.
เข้าชมแล้ว 1951 ครั้ง

 

 

  ท่ามกลางความล่มสลายของครอบครัวและชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ของความเป็นมนุษย์นั้น หลายแห่งหลายท้องถิ่นและชุมชนยังหาหมดสิ้นไปไม่  แหล่งไหนที่ยังมีคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ที่ยังรู้จักความเป็นมาของชุมชนตนเองก็ทำให้เกิดมีการเคลื่อนไหวทางปัญญาเพื่อยึดเอาพื้นที่วัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นคืนมา ซึ่งถึงแม้จะเอาคืนมาไม่ได้เหมือนเดิมก็เอาคืนทางด้านสัญลักษณ์ที่ทำให้ผู้คนในท้องถิ่นได้รู้จัก ได้สำนึก และมีสติปัญญาที่จะจัดการตนเอง นำความเป็นชุมชนและความเป็นมนุษย์คืนมา 

       การรวบรวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นทุกภาคในประเทศไทยและมีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาในอดีต และอนุรักษ์พื้นที่ศักด์สิทธิ์ อาคารบ้านเรือนเก่าๆ เหล่านี้เป็นการดึงคนในชุมชนโดยเฉพาะผู้ที่เป็นชุมชนได้เกิดสำนึกร่วมและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นอันเป็นแผ่นดินเกิดขึ้น.. 

หากท่านใดสนใจสามารถสั่งจองได้ที่ คลิก

อัพเดทล่าสุด 8 มิ.ย. 2559, 15:44 น.
บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.