หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
กิจกรรมเนื่องใน “ วันเล็ก-ประไพ รำลึก ” ครั้งที่ ๘
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เรียบเรียงเมื่อ 28 ม.ค. 2559, 00:00 น.
เข้าชมแล้ว 2912 ครั้ง

งานวันเล็กประไพ รำลึก “เพื่อแผ่นดินเกิด”

 

 

ร้านหนังสือริมขอบฟ้า มุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

วันศุกร์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

 

แนวคิดและวัตถุประสงค์

                งานวันเล็ก-ประไพ รำลึก ของทุกปีที่ผ่านมา นำเสนอแนวคิดของผู้ก่อตั้งเมืองโบราณ คุณเล็ก วิริยะพันธุ์ ในการศึกษาเพื่อจะทำความเข้าใจความหลากหลายชาติพันธุ์ของผู้คนในสังคมไทยโดยเฉพาะในงานด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมที่ผสมผสานหล่อเลี้ยงความเข้าใจในการดำรงอยู่ร่วมกันจนกลายเป็น “คนสยาม” ซึ่งแสดงความหมายถึงผู้คนในดินแดนที่เรียกว่า “สยาม” อันเป็นมาตุภูมิเดียวกัน

 

                ในงานวันเล็ก-ประไพ รำลึกปีนี้ จึงถือเป็นโอกาสที่จะเผยแพร่รายการ “พอเพียง เพื่อแผ่นดินเกิด” ซึ่งเป็นการนำเสนอแนวคิดเพื่อสร้างความเข้าใจ และความสำคัญของแผ่นดินถิ่นเกิด ซึ่งเป็นต้นธารของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น ความเป็นชาติที่หลากหลาย  จะเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกพื้นที่ในสังคมไทยได้บอกเล่าถึงความเป็นมาของท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในกระแสของโลกาภิวัฒน์ที่ส่งผลให้แนวทางการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ไม่อาจเชื่อมโยงกับคนรุ่นพ่อแม่ได้  ขาดสำนึกของความเป็นท้องถิ่นและและสำนึกในบ้านเกิดเมืองนอน รวมถึงการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มทางสังคมเช่นในอดีต  เชื่อมโยงกับปัญหาความขัดแย้งแตกแยกในสังคมไทยที่กำลังเป็นอยู่

 

                 พร้อมกันนี้ทางมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ และบริษัท เมืองโบราณ จำกัด ยังได้ทำงานสืบทอดเจตนารมณ์ทั้งของคุณเล็ก และคุณประไพ วิริยะพันธุ์ กับงาน “แผนที่ประวัติศาสตร์เกาะเมืองอยุธยา”  เพื่อความเข้าใจในประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต รวมถึงสังคมของคนอยุธยา

 

                 ซึ่งรวบรวมให้เห็นเป็นภาพแห่งความรุ่งเรืองของราชอาณาจักรอยุธยาที่มีอายุยาวนานถึง ๔๐๐ กว่าปีที่วันนี้มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ได้ค้นคว้ารวบรวมหลักฐานแขนงต่างๆ สร้างสรรค์ขึ้นมาให้ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรแห่งแรกของสยามได้อย่างเข้าใจแม้จะไม่สมบูรณ์ที่สุด แต่นับเป็นก้าวแรกของความพยายามในการสร้างสรรค์เพื่อทำความเข้าใจต่อการศึกษาวิชา “ประวัติศาสตร์”  ที่ขณะนี้กำลังจัดทำเป็นหนังสือและแผ่นซีดี เพื่อเผยแพร่แก่สถาบันการศึกษาต่างๆและผู้ที่สนใจ

 

วัน-เวลา-สถานที่

                วันศุกร์ที่ ๑๙  พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ ร้านหนังสือริมขอบฟ้า มุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

 

 

รายละเอียดของงาน “เพื่อแผ่นดินเกิด”

 

๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. ลงทะเบียน
๑๕.๓๐ น. คุณวลัยลักษณ์ ทรงศิริ (พิธีกร) ให้รายละเอียดของงานและกล่าวแนะนำคุณกันธร ทองธิว
๑๕.๓๕-๑๕.๕๐ น.

คุณกันธร ทองธิว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิพิธภัณฑ์เมืองโบราณ  

กล่าวถึงเจตนารมณ์ของคุณเล็กและคุณประไพ วิริยะพันธุ์ รวมถึงการ 

ทำงานของพิพิธภัณฑ์เมืองโบราณและมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ในการสืบต่อเจตนารมณ์ของทั้งสองท่าน

๑๕.๕๐-๑๖.๐๐ น.  เปิด VTR แนะนำรายการ “พอเพียง เพื่อแผ่นดินเกิด” และ การทำ “แผนที่ประวัติศาสตร์เกาะเมืองอยุธยา”
๑๖.๐๐-๑๖.๐๕ น. คุณวลัยลักษณ์ กล่าวแนะนำ รศ.ศรีศักร วัลลิโภดม
๑๖.๐๕-๑๖.๒๕ น.  รศ. ศรีศักร วัลลิโภดม ที่ปรึกษามูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ถึงการทำงานของมูลนิธิฯ

โดยเฉพาะการผลิตสารคดีรายการ “พอเพียง เพื่อแผ่นดินเกิด” และการทำ “แผนที่

ประวัติศาสตร์เกาะเมืองอยุธยา”

 ๑๖.๒๕-๑๖.๓๕น.  เปิดโอกาสให้ผู้สื่อข่าวซักถาม และคุณวลัยลักษณ์ กล่าวสรุปงาน
 ๑๖.๔๐  ขอเชิญแขกและสื่อมวลชนรับประทานอาหารว่างร่วมกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************************************

อัพเดทล่าสุด 28 ม.ค. 2559, 00:00 น.
บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.