หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
กิจกรรมเนื่องใน “ วันเล็ก-ประไพ รำลึก ” ครั้งที่ ๕
บทความโดย ทางมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เรียบเรียงเมื่อ 28 ม.ค. 2559, 00:00 น.
เข้าชมแล้ว 2329 ครั้ง

กิจกรรมงานเล็ก-ประไพ รำลึก ครั้งที่ ๕

 

                    ปีนี้ทางมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ จัดให้มีทั้ง การสนทนา เพื่อรำลึกถึงความคิดและการทำงานของคุณเล็กและคุณประไพ ผู้สร้างเมืองโบราณ ควบคู่ไปกับ การทัศนศึกษาจร ในพื้นที่ซึ่งจะทำให้เข้าใจถึงท้องถิ่นต่าง ๆ ในเมืองไทย ซึ่งคุณเล็กและคุณประไพได้เคยเดินทางหรือศึกษาทำความเข้าใจจนนำมาเป็นแนวคิดในการก่อสร้างสถานที่ต่าง ๆ ในเมืองโบราณ โดยเฉพาะตลาดน้ำที่สะท้อนให้เห็นถึงภูมิวัฒนธรรมของแม่น้ำลำคลองในที่ราบลุ่มภาคกลาง

 

                     การสนทนาจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ที่ร้านริมขอบฟ้า มุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เวลา ๑๗.๐๐-๑๙.๓๐ น . โดยมีหัวข้อสนทนาเรื่อง วิถีแม่น้ำลำคลองบนดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ ผู้ร่วมคุย ได้แก่ อาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม ที่ปรึกษามูลนิธิฯ และ คุณสุรจิต ชิรเวทย์ ผู้ศึกษาเรื่องระบบสามน้ำ อันเป็นนิเวศสำคัญที่มีผลต่อวิถีชีวิตของคนเมืองสมุทรสงคราม

 

 มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ จัดทริปพิเศษเพื่อการเรียนรู้เรื่องท้องถิ่นในโอกาสวันเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ รำลึก ครั้งที่ ๕

 

ครั้งที่ ๑ วันเสาร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๐

สัมผัสลุ่มน้ำคูคลองและวิถีคนสามน้ำ ณ ย่านสวนนอก จ.สมุทรสงคราม

                    ชมวิถีตลาดน้ำแบบชาวบ้านที่ยังคงยึดการค้าขายตามนัด คือ ขึ้น-แรม ๒ ค่ำ ๗ ค่ำ และ ๑๒ ค่ำ ที่ตลาดน้ำท่าคา จ. สมุทรสงคราม ลงเรือเที่ยวชมคูคลองและชีวิตคนสวนนอกย่านบางช้าง ขึ้นชมวิธีการทำน้ำตาลมะพร้าว และอาจได้ลิ้มความหวานหอมของน้ำตาลสด ล่องเรือชมชีวิตชาวน้ำริมฝั่งคลองท่าคา แวะเยี่ยมเรือนหมื่นปฏิคมคุณวัติ หรือกำนันจัน ซึ่งพระพุทธเจ้าหลวงเคยเสด็จเยือนเมื่อคราวเสด็จประพาสต้น พ.ศ. ๒๔๔๗ รำลึกวีรกรรมการต่อสู้ของสมเด็จพระเจ้าตากสินที่ค่ายบางกุ้ง และชมโบสถ์ปรกโพธิ์ -- โบสถ์เก่าที่ปกคลุมด้วยรากโพธิ์ ไทร ไกร กร่าง เรียนรู้ชุมชนชาวคริสต์และชมสถาปัตยกรรมแบบกอธิกที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิดหรือโบสถ์บางนกแขวก ชมภาพปูนปั้นตำนานรอยพระพุทธบาทที่วัดบางกะพ้อม จับจ่ายของกินของฝากที่ตลาดน้ำอัมพวา--ตลาดน้ำที่ถูกรื้อฟื้นขึ้นใหม่

 

ครั้งที่ ๒ วันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๑

อโยธยา-สุพรรณภูมิ ที่แพรกศรีราชา จ.สุพรรณบุรี และ อำเภอสรรคบุรี จ. ชัยนาท

                      ชมพระปรางค์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เมืองสุพรรณ เยี่ยม พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจำนงจีนารักษ์ ที่ตลาดร้อยปี สามชุก รับประทานอาหารกลางวันและจับจ่ายตามอัธยาศัยที่ตลาดสามชุก ชมหมู่เจดีย์และพระปรางค์แบบศิลปะอู่ทองหรืออโยธยา-สุพรรณภูมิที่วัดมหาธาตุ เมืองแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ชมความงามของเจดีย์วัดพระแก้ว เมืองสรรคบุรี ที่ น ณ. ปากน้ำ บรมครูด้านศิลปะยกย่องว่าเป็นเลิศของเจดีย์สมัยอู่ทอง เยี่ยมวัดพระบรมธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ชื่นชมกับเครื่องจักสานฝีมือประณีตที่บางเจ้าฉ่า ตำบลโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

อัพเดทล่าสุด 28 ม.ค. 2559, 00:00 น.
บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.