หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
กิจกรรมเนื่องใน “ วันเล็ก-ประไพ รำลึก ” ครั้งที่ ๑
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เรียบเรียงเมื่อ 2 ก.พ. 2559, 00:00 น.
เข้าชมแล้ว 2914 ครั้ง

กิจกรรมเนื่องใน “ วันเล็ก-ประไพ รำลึก ” ครั้งที่ ๑

"เมืองโบราณ เกิดขึ้นด้วยประสบการณ์โดยตรง

จากการออกเดินทางไปสำรวจท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศไทย

ดังนั้น แนวคิดในเรื่องการสร้างความรู้จากท้องถิ่น

จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทย

หากขาดซึ่งประสบการณ์ในการเดินทาง เห็น และคิดต่อท้องถิ่นต่างๆ เสียแล้ว

ก็คงไม่สามารถเข้าใจศิลปวัฒนธรรมไทยได้มากไปกว่าการท่องจำตามตำรา"

...............................................

กิจกรรมเนื่องในวันเล็ก-ประไพ รำลึก ครั้งที่ ๑

อันประกอบด้วย

วันศุกร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖

สนทนาเรื่อง เล็ก วิริยะพันธุ์ เป็นทั้งผู้ " สอน " และ " สร้าง " คน

ณ ร้านริมรอบฟ้า วงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถ.ราชดำเนิน เวลา ๑๘.๐๐-๑๙.๓๐ น.

ครบรอบ ๓ ปีการจากไปของคนเล็กๆ ที่สร้างงาน "ใหญ่ " ให้กับแผ่นดิน มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ จึงชวน อาจารย์ทศพร กสิกรรม จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเคยผ่านชีวิตการทำงานในบริษัทเมืองโบราณช่วงระยะเวลาหนึ่ง มาจับเข่า ช่างปรีชา วิบูลย์สิน อดีตนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ ผู้เริ่มต้นชีวิตการงานที่เมืองโบราณ และได้เรียนรู้วิธีการทำงาน ความคิด ความฝัน ของคุณเล็ก วิริยะพันธุ์ ถ่ายทอดออกเป็นผลงานศิลปะหลากชิ้น ทั้งในเมืองโบราณ และปราสาทสัจธรรม เมืองพัทยา พร้อมด้วย คุณวาสนา รุ่งแสงทอง (ลาโทรัส) เจ้าของผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายหลายรูปแบบ ยี่ห้อ NaRaYa ที่ส่งจำหน่ายในต่างประเทศกว่า ๔๐ สาขาทั่วโลก ผู้ซึ่งประกาศอยู่เสมอว่า “ เธอมีวันนี้ได้ เพราะเมืองโบราณ ” เธอได้รับสิ่งใดจากองค์กรนี้ และอิทธิพลความคิด วิถีชีวิต ของคนที่ชื่อ เล็ก วิริยะพันธุ์ ให้อะไรกับเธอ เชิญมาร่วมสนทนาและรับฟังได้

     

วันจันทร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๖

อบรมความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมแก่เยาวชน เสวนาทางวิชาการ และชมมหรสพ

ณ เมืองโบราณ บางปู สมุทรปราการ เวลา ๐๙.๐๐-๑๙.๐๐ น.

ในแนวคิด " เล็ก วิริยะพันธุ์ กับการสร้างความรู้ท้องถิ่น "

๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. อบรมความรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยแก่เยาวชน

แบ่งออกเป็นกลุ่มความรู้ดังนี้

     •  พระที่นั่งสรรเพชญมหาปราสาท

     •  ตลาดน้ำ

     •  ตลาดบก

     •  บ้านเรือนพื้นบ้านภาคเหนือ

     •  ส่วนแสดงพิธีกรรมและระบบสัญลักษณ์

     วิทยากร วิยะดา ทองมิตร แสงอรุณ กนกพงษ์ชัย สุดารา สุจฉายา ศรัณย์ ทองปาน อาภาภิรัตน์ วัลลิโภดม และ มัคคุเทศน์ของเมืองโบราณ

      ๑๕.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  เสวนาเรื่อง "การสร้างความรู้ท้องถิ่น... แนวคิด วิธีการ และประสบการณ์ "

      ผู้ร่วมเสวนา

     อาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์

     อาจารย์ปรานี วงษ์เทศ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

     พระอธิการบรรพต คัมภีโร พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดศรีสุทธาวาส จังหวัดเชียงราย

     อาจารย์สิริอาภา รัชตะหิรัญ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านเขายี่สาร จังหวัดสมุทรสงคราม

     กุศล เอี่ยมอรุณ บรรณาธิการหนังสือนายรอบรู้ ดำเนินรายการ

     ณ บริเวณโรงละคร ใกล้พระพุทธบาทสระบุรี

     ๑๖.๓๐ น. -๑๖.๕๐ น. กล่าวนำ " หนังใหญ่ มหรสพหรือพิธีกรรม "   โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ

      ๑๗.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น. การแสดงหนังใหญ่โดยเยาวชนวัดสว่างอารมณ์ สิงห์บุรี ตอน "ศึกทศกัณฐ์ยกรบ "

     สาธิตการแกะตัวหนังและให้ความรู้เกี่ยวกับหนังใหญ่โดยคณะ อาจารย์วีระ มีเหมือนตั้งแต่บ่ายสองโมงเป็นต้นไป

     เชิญชมนิทรรศการ " ชีวิต เล็ก- ประไพ วิริยะพันธุ์กับเมืองโบราณ " จัดแสดง ณ บริเวณโรงละครใกล้พระพุทธบาทสระบุรี และซื้อหาหนังสือของสำนักพิมพ์เมืองโบราณ สำนักพิมพ์สารคดี และสำนักพิมพ์วิริยะ จากร้านริมขอบฟ้า ภายในบริเวณงาน

     วันเสาร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๖

     ตามรอยความคิด ความฝัน ของเล็ก วิริยะพันธุ์

     ณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ เมืองโบราณ และปราสาทสัจธรรม

อัพเดทล่าสุด 2 ก.พ. 2559, 00:00 น.
บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.