หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
ฟื้นฟูคลองบางลำพู ภาคประชาสังคมเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เรียบเรียงเมื่อ 5 เม.ย. 2559, 15:22 น.
เข้าชมแล้ว 5455 ครั้ง

 

           

ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องบุศยพรรณ โรงแรมนิวเวิลด์ ซิตี้ เชิงสะพานนรรัตน์สถาน ริมคลองบางลำพู กลุ่มประชาคมฟื้นฟูวัฒนธรรมย่านบางลำพู ซึ่งประกอบด้วยภาคประชาชนย่านบางลำพู ชุมชนใกล้เคียง องค์กรธุรกิจ และกองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร จัดการประชุมเพื่อทบทวนและวางแผนงาน ซึ่งได้มีการพิจารณาถึงความคืบหน้าของโครงการฟื้นฟูคลองบางลำพู ที่ได้ดำเนินการไปตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๓ เป็นต้นมา

 

โครงการดังกล่าวประกอบด้วยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดสำนึกรักษ์คูคลองบางลำพู  โดยจัดกิจกรรมเสวนาให้ตระหนักถึงคุณค่าของสายน้ำ รวมทั้งได้ดำเนินการเทน้ำชีวภาพ (EM) ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงในคลองบางลำพู เพื่อลดปริมาณของสารอินทรีย์ อันเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้น้ำเน่าเสีย โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเดือนละ ๒ ครั้ง ตลอดระยะเวลา ๖ เดือนที่ผ่านมา

 

 

จากกิจกรรมที่ทำไปแล้ว มีการประเมินถึงคุณภาพน้ำในคลองบางลำพูพบว่า น้ำมีคุณภาพดีขึ้นในระดับหนึ่ง สังเกตจากการเห็นฝูงปลาในลำคลองเพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อน  อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุมได้มีการวางแผนงานต่อเนื่องที่จะดำเนินการเทน้ำชีวภาพต่อไปเป็นระยะเวลาอย่างน้อยอีก ๖ เดือน นับจากเดือนมิถุนายน ศกนี้ เป็นต้นไป โดยได้มีการหมุนเวียนผู้รับผิดชอบการเทน้ำชีวภาพ ซึ่งทั้งหมดเป็นภาคธุรกิจและองค์กรเอกชนในกลุ่ม

 

ในที่ประชุมยังได้มีการเสนอให้พื้นที่บริเวณคลองบางลำพูโดยเฉพะด้านหน้าโรงแรมนิวเวิลด์ฯ รัศมี ๑ กิโลเมตรเป็นเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำ เพื่อรักษาความสมดุลของน้ำและสัตว์ในคลองแห่งนี้ไว้ โดยอาจทำป้ายห้ามจับสัตว์น้ำติดตั้งบริเวณริมคลอง

 

การประชุมดังกล่าวนับเป็นการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในชุมชนที่มีสำนึกรักษ์ในสายน้ำ อันเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของชีวิตและชุมชน เพื่อให้กลับมาใสสะอาด เป็นที่อาศัยของปลาและสัตว์น้ำ อันจะสร้างความมีชีวิตชีวาให้กลับผู้คนสองฝั่งคลองอีกครั้ง

 

อัพเดทล่าสุด 9 มี.ค. 2561, 15:22 น.
บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.