หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
รายการ "อดีตในอนาคต" ตอนที่ ๒๑ "จากเมืองแกลงสู่กรุงธนบุรี เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองแกลง" (ตอนที่ ๑)
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เรียบเรียงเมื่อ 28 ธ.ค. 2561, 12:08 น.
เข้าชมแล้ว 2188 ครั้ง

รายการอดีตในอนาคต ตอนที่ ๒๑ (๑)

 

รายการอดีตในอนาคต ตอนที่ ๒๑  “จากแมืองแกลงสู่กรุงธนบุรี เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองแกลง” (ตอนที่ ๑) กิจกรรมเนื่องในงานวันเล็ก-ประไพ รำลึกปีที่ ๑๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

 

กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเพื่อสืบต่อเจตนารมณ์ของท่านผู้จากไปคุณเล็ก-คุณประไพ วิริยะพันธุ์ ที่ต้องการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน มูลนิธิจึงได้จัดกิจกรรมพาน้องๆออกมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตนเอง.

 

โดยแบ่งออกเป็นสองตอนในตอนที่ ๑ นี้เป็นเรื่องราวการนำชมและทัศนศึกษาในสถานที่ต่างๆ นี้ได้สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี-สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในหลายแง่มุมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการมากขึ้น ประการแรก เป็นการนำเสนอพัฒนาการเมืองธนบุรีตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ผ่านสภาพทางภูมิศาสตร์และการจัดการ ในประเด็นสภาพเส้นทางลำน้ำเจ้าพระยาเดิม, การขุดคลองลัดในสมัยกรุงศรีอยุธยาบริเวณเมืองบางกอก (ธนบุรี), ตำแหน่งที่ตั้งของป้อมวิไชเยนทร์หรือป้อมเมืองบางกอกกับความสำคัญในฐานะเมืองหน้าด่าน, การสร้างบ้านแปงเมืองสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในสมัยกรุงธนบุรี, ตำแหน่งสถานที่สำคัญในเมืองธนบุรี เป็นต้น

 

เรียนรู้อดีตเพื่อเข้าใจปัจจุบันและกำหนดทิศทางสู่อนาคต เสวนาพูดคุยกับบุคคลที่มีเรื่องราวน่าสนใจและกลุ่มคนในท้องถิ่นที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนงานเพื่อส่วนรวมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ท้องถิ่นและชุมชนมีความเข้มแข็งในพื้นที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งในแต่ละตอนมีประเด็นเรื่องราวความน่าสนใจที่แตกต่างกัน

 

สามารถติดตามรายการ “อดีตในอนาคต” ได้ทาง VLek-Prapai Channel  ผ่านทางยูทูป 

https://www.youtube.com/channel/UCSzeZTanV9nSbF1pATrMhoQ

 

 

อัพเดทล่าสุด 28 ธ.ค. 2561, 12:08 น.
บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.