หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
มาเลเซียเชื้อสายไทยในตุมปัต
บทความโดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
เรียบเรียงเมื่อ 7 พ.ค. 2561
เข้าชมแล้ว 3541 ครั้ง
ฝาผนังห้องในกุฏิพระสงฆ์วัดโศกสยา ตำบลตุมปัต รัฐกลันตัน
แผนที่แสดงบริเวณสองฝั่งแม่น้ำตากใบ
กากะเยีย คือที่รองอ่านหนังสือโดยเฉพาะคัมภีร์อัลกุรอ่าน สัญลักษณ์หน้าวังสุลต่านเมืองกลันตัน
หน้าวังสุลต่านกลันตัน ปัจจุบันทำเป็นพิพิธภัณฑ์เมือง และแสดงภาพชีวิตความเป็นอยู่ภายในวังสุลต่านครั้งอดีต
ภาพเก่าพิธีกรรมแห่นกของสุลต่าน และนกในพิธีกรรมที่ไม่ได้ใช้งานอีก
แผนที่แสดงพื้นที่การตั้งชุมชนของกลุ่มชนเชื้อสายจีนและเชื้อสายไทย บริเวณสาขาของแม่น้ำโกลกทั้งที่ตุมปัตและประแสร์มาส
ที่เมืองประแสร์มาส [Pasir mas] มัสยิดที่ย้ายมาจากัมปง Laut ริมฝั่งแม่น้ำกลันตันซึ่งเคยเป็นชุมทางการค้าในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙-๒๐ ซึ่งอยู่ติดแม่น้ำและใกล้ทะเลรูปแบบศิลปกรรมของมัสยิดไม้แบบนี้พบที่มัสยิดตาโละมาเนาะในอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาสเช่นกัน
ปะแสร์มาสมีคนเชื้อสายจีนและมาเลย์อยู่ด้วยกัน ด้านซ้ายมือคือหญิงชาวจีนขอพรต่อโต๊ะกง ส่วนด้านขวาคือพิธีลอยเรือส่งวิญญาณของชาวมาเลย์
ปะแสร์มาสมีคนเชื้อสายจีนและมาเลย์อยู่ด้วยกัน ด้านซ้ายมือคือหญิงชาวจีนขอพรต่อโต๊ะกง ส่วนด้านขวาคือพิธีลอยเรือส่งวิญญาณของชาวมาเลย์
ชาวจีนและบ้านของชาวจีนในชนบทที่ปะแสร์มาส ส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม เช่น การปลูกยาสูบที่ต่อมาเป็นการปลูกยางและทำสวน หญิงชาวจีนในภาพใช้วัฒนธรรมการแต่งกายแบบชาวมาเลย์ทั้งเปิปข้าวด้วยมือเช่นกัน (ภาพเมื่อราวสามสิบปีก่อน)
ชาวจีนและบ้านของชาวจีนในชนบทที่ปะแสร์มาส ส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม เช่น การปลูกยาสูบที่ต่อมาเป็นการปลูกยางและทำสวน หญิงชาวจีนในภาพใช้วัฒนธรรมการแต่งกายแบบชาวมาเลย์ทั้งเปิปข้าวด้วยมือเช่นกัน (ภาพเมื่อราวสามสิบปีก่อน)
พระพุทธรูปนั่งที่กล่าวว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ที่วัดพิกุลทองวราราม
ภาพพระราชทาน พระราชทานสมณศักดิ์ให้พระคณุธรรมสโมสร (แดง) ธรมฺสโร เป็นพระครูวิเทศธรรมพิทักษ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวัง พ.ศ.๒๕๑๓
“พ่อท่าน” พระวิจารณ์พุทธคุณ เจ้าคณะตำบลตุมปัต วัดบ่อเสม็ดหรือวัดพิกุลทอง ในรัฐกลันตัน
วัดบ้านใน หรือวัดชลประชุมธาติ
ที่วัดคูลิมหรือวัดประชาจินาราม เป็นวัดที่ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนยกที่ฮวงซุ้ยที่อยู่ติดกับทางรถไฟและลำน้ำให้เป็นที่ธรณีสงฆ์จึงชื่อว่า วัดประชาจินารามดังกล่าว
โรงเรียนสอนพิเศษภาษาไทยที่วัดโคกสยาวราราม
คุณครูหนุ่มอาสาอายุเพียง ๑๗ ปี และนักเรียนชั้น ป.๑ และ ป.๔ ในชั้นพิเศษที่เรียนกันอย่างจริงจังทุกวันหยุดและหลังเลิกเรียนในชั้นปกติ
แม่น้ำตากใบ แบ่งรัฐสมัยใหม่ระหว่างไทยและมาเลเซีย

ชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยในกลันตันมีอยู่มากเป็นอันดับสองรองจากรัฐเคดาห์หรือไทรบุรีในอดีตนอกจากนี้ยังมีอยู่บ้างประปรายที่รัฐตรังกานูและปะลิส  ไทรบุรีหรือเคดาห์อยู่ทางฝั่งตะวันตกทางอันดามัน ส่วนกลันตันและตรังกานูอยู่ทางฝั่งตะวันออกติดทะเลจีนใต้  รัฐเหล่านี้เคยอยู่ในอารักขาของสยามและส่งบุหงามาศต่อกรุงศรีอยุธยาและกรุงเทพฯ

 

ต่อมาราว ค.ศ.๑๙๐๒ สยามและอังกฤษทำสนธิสัญญายกรัฐเหล่านี้ให้อยู่ในความดูแลของอังกฤษและภายหลังได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐมลายูในเวลาต่อมา การยกดินแดนดังกล่าวทำให้เกิดเส้นแบ่งพรมแดนที่ชัดเจนหากแต่ไม่สามารถแยกเอาผู้คนและวัฒนธรรมที่เคยอยู่ติดที่ในดินแดนเหล่านั้นออกจากกันอย่างชัดเจน ได้จึงทำให้มีคนมาเลเซียเชื้อสายไทยที่มีทั้งพุทธและมุสลิมที่เคดาห์หรือไทรบุรีในอดีต

 

ชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยที่นับถือพุทธศาสนาเฉพาะในกลันตัน มีทั้งคนเชื้อสายไทยที่เป็นชุมชนอยู่มากมาย ใน ๗ อำเภอได้แก่  อำเภอตุมปัต มีคนไทยอยู่มากที่สุดที่ตำบลใย อยู่ที่บ้านยุงเกา บ้านปลักยาว ปลักเคล้าบ้านเก่า บ้านโคกแนะ บ้านนกฮูก บ้านตีนเป็ด บ้านหัวสะพาน บ้านทุ่งทวน บ้านโคกกลาง บ้านเมืองไพร บ้านยูโร๊ะบ้านเบอสุต บ้านรัก บ้านใกล้วัดบ้านทุ่งศาลา บ้านใหม่หัวนอน บ้านใหม่ใต้ตีน บ้านบันหยัง บ้านยะหลง บ้านยามู บ้านทุ่ง  ตำบลเปิงกาลันกูโบร์ คือ บ้านบางตะวา บ้านปลักเคล้า ตำบลตือรือโบ๊ะ คือ บ้านบ่อเหม็ด บ้านลำจิ บ้านโคกเภา ตำบลบาราคัน บ้านใน บ้านตราด บ้านเขาดิน ตำบลจาบังเอมปัต คือบ้านโคกสยา บ้านทรายขาว บ้านบือใยตำบลวากัฟบารู หรื อตำบลศาลาใหม่ คือ บ้านคูลิม บ้านบังกลับ บ้านกุตัง บ้านตลาดคลองน้ำ อำเภอปะแสร์มาส อยู่ใน ๕ ตำบล คือ บ้านบางแซะ บ้านโคกกอ บ้านตะโหน่ง บ้านกะเล่า และมีคนไทยอยู่ที่ตลาดปะแสร์มาสในย่านธุรกิจด้วย และเขตที่ติดกับสุไหงโกลก มีบ้านคง บ้านพร้าว และ บ้านม่วง

 

อำเภอตะเนาะแมเราะ อยู่ที่บ้านท่าซ้อง มูริง ปลาซิว เกาะตะเภาตลาดบ้านป้อง  อำเภอปะแสร์ปูเต๊ะ อยู่ริมทะเลมีเศรษฐกิจดี มีคนไทยอยู่ที่บ้านเสมอรัก บ้านโตะหมอทอง บ้านบูกิตโยง  อำเภอบาเจาะ อยู่ที่บ้านมาลัยปลักนอนบ้านกลาง บ้านยาว บ้านบ่ออิฐ  อำเภอโกตาบารูซึ่งเป็นเมืองหลวง อยู่ที่บ้านอาเร  อำเภอมาจังอยู่ที่บ้านบางเสียว บ้านบาตูบาลา

 

อาจารย์นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต จากมหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้ทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเรื่องเกี่ยวอัตลักษณ์ของคนไทยสยามในมาเลเซียกล่าวว่า “คนไทยในรัฐกลันตันแม้จะมีความพยายามธำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมทางพุทธศาสนา แต่โลกในยุคการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นส่วนที่ทำให้อัตลักษณ์บางอย่างสูญสลายและมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีการสร้างอัตลักษณ์ขึ้นมาใหม่ บนฐานความคิดและความเชื่อที่ว่า คนกลุ่มน้อยต้องยอมรับวัฒนธรรมของคนกลุ่มใหญ่ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของคนกลุ่มใหญ่ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่ลืมอัตลักษณ์ของตนเอง”

 

การคงไว้ซึ่งวัดไทยและภาษาไทย รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาและพิธีกรรมให้แก่บุตรหลาน จึงเป็นแนวทางของการธำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม หวงแหนในความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ของตนเอง ให้เป็นคนดีมีศีลธรรมและสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้

 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากสรุปบรรยายสาธารณะ : อัตลักษณ์วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาจากวัดไทยในตุมปัต 

ที่ : http://lek-prapai.org/home/view.php?id=769

บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.