หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
ประเพณีสงกรานต์มอญบางกระดี่
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เรียบเรียงเมื่อ 9 เม.ย. 2561
เข้าชมแล้ว 1182 ครั้ง
การกวนกาละแมในวันสงกรานต์ นับเป็นกิจกรรมสำคัญประจำชุมชนชาวมอญแห่งนี้
การสาธิตเล่นสะบ้ามอญแบบโบราณ โดยคนหนุ่มคนสาวชาวมอญบางกระดี่
การทำข้าวแช่ อาหารขึ้นชื่อของชาวมอญที่แพร่หลายทั่วไปในวัฒนธรรมการกินของคนไทย
การสรงน้ำพระ โดยมีรางรับน้ำจากผู้มีจิตศรัทธา ส่งต่อไปยังศาลาสรงน้ำที่ปิดบังสายตาอย่างมิดชิด
การสรงน้ำพระด้วยน้ำอบน้ำหอม ภายหลังจากพระสงฆ์เดินออกมาจากศาลาสรงน้ำแล้ว
การเข้าทรงเจ้าพ่อบางกระดี่ จะมีประชาชนนำเอาของมาเส้นไหว้มากมาย
การเล่นสะบ้าทอย ส่วนหนึ่งของกิจกรรมในวันสงกรานต์
เจ้าพ่อบางกระดี่เมื่อประทับในร่างทรงแล้ว กำลังพรมน้ำมนต์ให้กับชาวบ้านที่มาร่วมพิธี
เจ้าพ่อบางกระดี่ กับการร่ายรำ โดยในมือถือสุราเตรียมแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมพิธี
เจ้าพ่อบางกระดี่กำลังปลุกเสกสุรา นับเป็นของมงคลที่จะมอบให้กับชาวบ้าน
ชาวบ้านแห่แหนนำของแก้บนของไหว้มาถวายให้กับเจ้าพ่อบางกระดี่
การขับร้อง และเล่นดนตรีมอญซึ่งเรียกว่าทะแย

ชุมชนมอญบางกระดี่ ริมคลองสนามชัย เขตบางขุนเทียน ได้จัดประเพณีสงกรานต์ขึ้น ณ วัดบางกระดี่ อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวมอญที่นี้ ภายในงาน นอกจากจะมีการทำบุญเลี้ยงพระและสรงน้ำพระแล้ว ยังมีมหรสพและกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การเล่นสะบ้ามอญ การขับร้องและเล่นดนตรีมอญที่เรียกว่า “ทะแย” การทำอาหารคาวหวานนาๆ ชนิด  ไม่ว่าจะเป็นข้าวแช่ การกวนกาละแม การทำขนมฝอยทอง ทองหยอด เม็ดขนุน และขนมลอดช่อง

 

นอกจากนี้ยังมีการประกอบพิธีไหว้ผีบรรพบุรุษ อันเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับผู้ที่ล่วงลับ รวมถึงการประกอบพิธีเข้าทรงเจ้าพ่อบางกระดี่ ที่เปรียบเสมือนเทพประจำถิ่น ผู้ปกปักคุ้มครองชาวมอญ  ให้อยู่เย็นเป็นสุข

         

ชุมชนมอญบางกระดี่แห่งนี้ นับเป็นชุมชนมอญเพียงไม่กี่แห่งในกรุงเทพฯ ที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ของความเป็นมอญเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ภายใต้สังคมสมัยใหม่จากภายนอกซึ่งกำลังรุกล้ำพรมแดนของความเป็นสังคมดั้งเดิมอย่างมอญอยู่ทุกเสี้ยวนาที

 

ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง : ภาพ

งานสงกรานต์ชุมชนมอญบางกระดี่ เมื่อวันที่ ๑๕-๑๗ เมษายน ๒๕๕๔

บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.