หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
วังสะพานขาว
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เรียบเรียงเมื่อ 3 ก.ค. 2560, 09:33 น.
เข้าชมแล้ว 5051 ครั้ง

 

วังสะพานขาวเคยเป็นวังที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวุฒิไชยเฉลิมลาภ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร พระราชโอรสองค์ที่42 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 5) และเจ้าจอมมารดาทับทิมโดยทรงสร้างพระราชทานให้แก่พระองค์เจ้าวุฒิไชยเฉลิมลาภ เมื่อทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการทหารเรือจากประเทศอังกฤษ ซึ่งสร้างเสร็จทำพิธีขึ้นตำหนักเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2450 ทรงใช้เป็นที่ประทับและที่ทรงงานราชการ 

 

 


พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกรเป็นเสนาบดีกระทรวงทหารเรือและเป็นแม่ทัพเรือที่ตรงกับคำว่า Admiral of The Fleet พระองค์เดียวของประเทศไทย และทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงกลาโหมพระองค์แรกที่รวมทหารบกและทหารเรือเข้ามาอยู่ใต้กระทรวงเดียวกัน ทรงปกครองข้าราชการทหารอย่างยุติธรรม จึงทรงเป็นที่เคารพรักของทั้งทหารบกและทหารเรือและคนทั่วไป

 

 

 

 

หลังจากที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกรสิ้นพระชนม์ลง ต่อมาภายหลังกระทรวงมหาดไทยได้ขอซื้อที่ดินพร้อมอาคารจากทายาทในปี พ.ศ.2493 เพื่อเป็นที่ตั้งของกรมประชาสงเคราะห์เดิม ซึ่งปัจจุบันเป็นกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยวังสะพานขาวยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นโบราณสถานที่สวยงามควรค่าแก่การชื่นชมและศึกษา


 

 

วังที่เรียกกันว่าวังสะพานขาวนี้อยู่ตรงหัวมุมถนนกรุงเกษมและถนนหลานหลวง หน้าวังมีประตูใหญ่เปิดไปถนนกรุงเกษมคลองผ่านหน้าวังคือคลองผดุงกรุงเกษม สะพานที่ข้ามคลองจากถนนกรุงเกษมถึงถนนอีกฟากหนึ่งเรียกว่าสะพานขาว วังนี้จึงถูกเรียกว่า "วังสะพานขาว"
 


 

ขอขอบคุณ : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและบางส่วนจากหนังสือลายน้ำทอง/วุฒิเฉลิม

อัพเดทล่าสุด 17 พ.ค. 2561, 09:33 น.
บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.