หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
เรื่อง นิเวศวัฒนธรรม ในความเปลี่ยนแปลง
บทความโดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
เรียบเรียงเมื่อ 6 พ.ค. 2559, 15:38 น.
เข้าชมแล้ว 2213 ครั้ง

    เป็นหนังสือที่กล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การพัฒนา  การเข้าไม่ถึงคนในหรือชาวบ้านในท้องถิ่น  ซึ่งเป็นปัญหาของรัฐไทยในทุกวันนี้   ชาวบ้านท้องถิ่นนั้นต่างมีสภาพแวดล้อมที่อยู่กับภูเขา ต้นน้ำลำธาร แม่น้ำ ห้วยคลองหนองบึง อ่าว และท้องทะเลต่างปรับตัวเพื่อทำมาหากินในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องยาวนานแต่กระบวนการที่เรียกว่า “การพัฒนาจากภายนอก” ที่เปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากยังชีพมาเป็นการผลิตจำนวนมากเพื่อการส่งออก ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอย่างรุนแรงจนผู้คนในท้องถิ่นบางแห่งก็ปรับตัวได้ และมีอีกเป็นจำนวนมากไม่สามารถรับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ อีกทั้งทำให้เกิดผลกระทบกับ “นิเวศวัฒนธรรม” ไม่ว่าจะการสร้างเขื่อนพลังน้ำ การสร้างถนนหนทาง แหล่งอุตสาหกรรม ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ทำลายสภาพแวดล้อมและพื้นที่ทางวัฒนธรรมของผู้คนในท้องถิ่น เราคงต้องหันมาศึกษา ความสัมพันธ์ของคนกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติดังกล่าวนี้  มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงอยู่ของสังคมบ้านและเมืองในอดีตอย่างไร

สนใจสั่งจองได้ที่ คลิก

อัพเดทล่าสุด 18 ก.ย. 2560, 15:38 น.
บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.