หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
ชุด “คู่มือเพื่อปฎิบัติการศึกษาท้องถิ่น” เรื่องประวัติศาสตร์บอกเล่าเพื่อเด็กรักษ์ถิ่น
บทความโดย ศรีศักร วัลลิโภดม,วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
เรียบเรียงเมื่อ 1 มิ.ย. 2559, 09:53 น.
เข้าชมแล้ว 1089 ครั้ง

 

เพื่อความต่อเนื่องในการทำงานเพื่อศึกษาท้องถิ่นและเผยแพร่สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในท้องถิ่นให้เพิ่มขึ้นจากสิ่งที่เคยทำมาแล้ว มูลนิธิฯ ตระหนักว่า เด็ก การศึกษา โรงเรียน องค์กรทางศาสนา รวมทั้งการมีพี่เลี้ยงมาเป็นผู้ใหญ่ของชุมชนที่เอาใจใส่คือ “องค์ประกอบสำคัญสำหรับอนาคตของสังคมท้องถิ่น” จะก้าวหน้าหรือถอยหลังขึ้นอยู่กับกระบวนการสร้างของการเรียนรู้ขนาดเล็กอย่างเป็นธรรมชาติ แต่สามารถเข้าใจภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท้องถิ่นในทุกมิติทั้งในทางที่ดีและเป็นอันตรายด้วยการเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้อาวุโสในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง

     กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวควรใช้การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การทำโครงการประวัติศาสตร์บอกเล่า [Oral history] เพราะนอกจากจะฝึกฝนเทคนิควิธีในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม การหัดตั้งคำถามการเข้าสมาคมสื่อสารกับผู้ใหญ่ในชุมชน การเขียน การพูด ไปจนถึงการสร้างองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนของท้องถิ่น ตลอดจนการสร้างเนื้อหาในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหากมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

สนใจสามารถสั่งจองได้ที่ คลิก

อัพเดทล่าสุด 1 มิ.ย. 2559, 09:53 น.
บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.