หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
ประวัติศาสตร์บอกเล่า Oral History สำหรับเยาวชน
บทความโดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
เรียบเรียงเมื่อ 17 พ.ค. 2559, 13:21 น.
เข้าชมแล้ว 4438 ครั้ง

ประวัติศาสตร์บอกเล่า Oral History

 

"ประวัติศาสตร์บอกเล่า Oral History" ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ต้องใช้วิธีการสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือในการศึกษาเบื้องต้น บันทึกปากคำ เป็นการบอกเล่าผ่านปากคำจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง เป็นแนวโน้มการเรียนแบบใหม่ เพราะเราศึกษาโดยหลีกเลี่ยง "ประวัติศาสตร์การเมือง" แต่เป็นการศึกษา "ประวัติศาสตร์สังคม" ที่ทำให้เกิดการเข้าใจในสังคมท้องถิ่นและบ้านเมืองของตนเอง ซึ่งช่วยให้เด็กๆ กระตือรือร้นในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เป็นแนวโน้มใหม่ของการเรียนที่ครูไม่จำเป็นต้องสอนให้ท่องจำแต่เพียงอย่างเดียว

 

 

 

 

 

อัพเดทล่าสุด 14 มิ.ย. 2560, 13:21 น.
บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.