หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
เอกสารงานวิจัย
1 จากทั้งหมด 1 หน้า
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ลาวแง้ว ในพื้นที่ลพบุรี นครสวรรค์ และสิงห์บุรี
ชื่อผู้แต่ง
ปีที่พิมพ์ กันยายน 2545
ชุดโครงการความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคกลาง โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.