หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ลาวแง้ว ในพื้นที่ลพบุรี นครสวรรค์ และสิงห์บุรี
ชื่อผู้แต่ง
ปีที่พิมพ์ กันยายน 2545
ชุดโครงการความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคกลาง โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
เข้าชมแล้ว 2145 ครั้ง

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ลาวแง้ว ในพื้นที่ลพบุรี นครสวรรค์ และสิงห์บุรี

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคกลาง

โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ดูแลงานวิจัยโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์

ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.