หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
หนังสือชุดพอเพียงเพื่อแผ่นดินเกิด เรื่อง “ผู้นำทางวัฒนธรรม”
บทความโดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
เรียบเรียงเมื่อ 6 พ.ค. 2559, 15:32 น.
เข้าชมแล้ว 1498 ครั้ง

 

  ความเคลื่อนไหวทางสังคมในการฟื้นฟูหรือสร้างสรรค์ผู้นำวัฒนธรรมที่มีทั้งผีพุทธ  และคนที่มีชีวิตที่บำเพ็ญบารมีในเรื่องคุณธรรมนั้น ล้วนเป็นมิติทางวิญญาณที่เกิดขึ้นเพื่อมนุษย์ในฐานะเป็นสัตว์สังคม  เกิดความรู้สึกถึงความไม่มั่นคงในชีวิตวัฒนธรรม อันเนื่องมาจากการรุกเร้าและบีบคั้นจากอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการเมืองที่มาจากภายนอก โดยเฉพาะสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์ที่ถูกครอบงำด้วยอิทธิพลประชาธิปไตยสาธารณ์  และเศรษฐกิจทุนนิยมจากตะวันตกนั้นกำลังทำให้คนในท้องถิ่นที่ปรับตัวเองให้ทันกับระบบสังคมและระบบนิเวศไม่ได้ก็รู้สึกว่ากำลังพึ่งรัฐพึ่งกฎหมายไม่ได้ ถูกรุกรานแย่งทรัพยากรแย่งที่ทำกิน เมื่อรัฐไม่อาจเป็นที่พึ่งได้ จึงต้องพึ่งผี พึ่งพระ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติดีกว่า

สนใจสั่งจองได้ที่ คลิก

อัพเดทล่าสุด 18 ก.ย. 2560, 15:32 น.
บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.