หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
 
สรุปการเสวนาสาธารณะของคนย่านเก่าเมืองกรุงเทพฯ ที่ป้อมมหากาฬ “ตลาดนางเลิ้ง ตลาดใหม่ (ซิงตั๊กลัก) ย่านชานพระนคร”

การเสวนาสาธารณะของคนย่านเก่าเมืองกรุงเทพฯ ครั้งที่ ๒ จัดเสวนาทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน การเสวนาในครั้งนี้เป็นการพุดคุยต่อเนื่องกับครั้งที่แล้วที่กล่าวถึงตรอกละครนางเลิ้งชวนเสวนากันเรื่อง ตลาดนางเลิ้ง ตลาดใหม่ (ซิงตั๊กลัก) ย่านชานพระนคร ซิงตั๊กลัก แปลว่า ตลาดใหม่ ซึ่งคนจีนกล่าวถึงตลาดนางเลิ้ง ส่วนตลาดเก่านั้นคือที่สำเพ็งและเยาวราชนั่นเอง ในวันนี้มีชาวตลาดนางเลิ้งมาร่วมพุดคุยด้วย ๔ ท่านด้วยกันคือ คุณสมพงษ์ โชติวรรณ อดีตผู้ดำเนินกิจการโรงหนังเฉลิมธานี, คุณวนาพร บุญญานุวัตร อดีตประธานชุมชนนางเลิ้ง ๕ สมัย (ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ะ๒๕๔๙), คุณรักษมล แซ่เฮ้ง ผู้ค้าขายและทำงานชุมชนในตลาดนางเลิ้ง และคุณจุฑามาศ สุเจตรานนท์ เจ้าของร้านขนมไทยแม่สมจิตต์ จากตลาดนางเลิ้งเช่นกัน

สรุปการเสวนาสาธารณะของคนย่านเก่าเมืองกรุงเทพฯ ที่ป้อมมหากาฬ "ชีพจรยังสั่นไหวที่ตรอกละครนางเลิ้ง"

วันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ งานเสวนาสาธารณะของคนย่านเก่าเมืองกรุงเทพฯ ที่ป้อมมหากาฬ สนับสนุนการจัดงานโดยมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์ต้นเดือนของทุกเดือน เชิญชวนคนย่านเก่าและคนกรุงเทพฯ ตลอดจนผู้สนใจร่วมรับฟังและมาพูดคุยเสวนาเรื่องราวของตนเอง

ทั้งชาวชุมชนป้อมมหากาฬและมูลนิธิฯ ต้องการนำเสนอการพูดคุยของคนที่อยู่อาศัยในย่านเมืองเก่าในมิติทั้งความเป็นมาในอดีต การเปลี่ยนแปลงสู่ปัจจุบันและปัญหาที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อชีวิตวัฒนธรรมของคนกรุงเทพฯ และโครงการนี้เป็นผลมาจากการทำงานศึกษาเรื่อง การสร้างประวัติศาสตร์สังคมย่านเก่า เมืองกรุงเทพฯที่ได้การสนับสนุนจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมีอาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ครั้งแรกนี้นำเสนอการพูดคุยเสวนากันเรื่อง “ชีพจรยังสั่นไหวที่ตรอกละคร นางเลิ้ง”

งานเสวนาใช้พื้นที่หลังกำแพงเมืองขนานไปกับถนนมหาไชย ซึ่งเป็นลานกิจกรรมในชุมชนป้อมมหากาฬเพราะเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์ มาถึงยุคปัจจุบันป้อมมหากาฬและชาวป้อมก็ต้องต่อสู้เพื่อการอยู่อาศัยอย่างเข้มแข็งและยาวนาน ชุมชนป้อมมหากาฬจึงเป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต เป็นห้องเรียนประวัติศาสตร์ที่มีลมหายใจ

งานเสวนาเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ ๘.๓๐ น. โดยคุณวลัยลักษณ์ ทรงศิริ จากมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ และคุณธวัชชัย  วรมหาคุณ หรือพี่กบ ตัวแทนชาวป้อมมหากาฬได้ร่วมกันกล่าวต้อนรับทุกคนเข้าสู่งานเสวนาครั้งนี้อย่างเป็นทางการ จากนั้นรศ.ศรีศักร วัลลิโภดม ที่ปรึกษามูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ได้ขึ้นมากล่าวเปิดงานและเปิดห้องนิทรรศการเรื่อง“พื้นที่ชานพระนครและตรอกพระยาเพชร-ป้อมมหากาฬ” และนิทรรศการหมุนเวียนเรื่อง “ประวัติศาสตร์ของย่านสนามควาย-วัดแคนางเลิ้ง (ฉบับย่อ)” แม้อาคารจัดแสดงนิทรรศการจะมีขนาดเล็ก แต่ภายในกลับอัดแน่นไปด้วยข้อมูลอันเป็นประโยชน์พร้อมภาพประกอบและแผนที่เก่าแผ่นใหญ่แสดงตำแหน่งที่ตั้งสำคัญๆ ต่างๆ เช่น คลองคูเมืองทั้ง ๓ เส้น สะพาน วังสำคัญ ป้อมประตูต่างๆ นับเป็นอีกมุมที่มีผู้ให้ความสนใจแวะเวียนเข้าไปเยี่ยมชมกันอย่างไม่ขาดสาย

ศาลเจ้าเซี้ยอึ้งกง : ศาลเจ้าหลักเมืองในย่านสำเพ็ง

ในกลุ่มศาลเจ้าจีนที่ตั้งอยู่บริเวณย่านทรงวาดและสำเพ็ง ศาลเจ้าเซี้ยอึ้งกงหรือศาลเจ้าหลักเมืองตั้งอยู่ที่ตรอกชัยภูมิ ถือว่าเป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่มีความเก่าแก่และมีคติความเชื่อที่น่าสนใจแตกต่างจากศาลเจ้าอื่นๆ ในย่านนั้น ทั้งที่เป็นความสำคัญในฐานะเทพเจ้าหลักเมืองของชาวจีนในย่านสำเพ็งและคติความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับความตาย 

         ตรอกชัยภูมิ เป็นตรอกเล็กๆ อยู่ทางด้านข้างศาลเจ้าเล่าปุนเถ่ากงและโรงเรียนเผยอิง เชื่อมต่อระหว่างถนนทรงวาดกับซอยวานิช ๑  ภายในตรอกมีชุดอาคารห้องแถว ซึ่งเป็นอาคารเก่าที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕  เรียกกันว่า “ตึกสิบห้อง” มีความโดดเด่นที่ลวดลายไม้แกะสลักประดับอาคารที่ยังคงหลงเหลืออยู่ 

GDP [VS] GNH ในสังคมไทย

ปีก่อนๆ ที่แล้วมาข้าพเจ้าเขียนบทความจดหมายข่าวของมูลนิธิฯ เรื่อง “อะไรคือรายได้มวลรวมประชาชาติ [GDP] กับอะไรคือความสุขมวลรวมประชาชาติ [GNH]” เพราะในช่วงเวลานั้นมีปัญญาชนของประเทศได้ไปเที่ยวประเทศภูฏานได้แลเห็นความสงบสุขอย่างมีกินมีใช้ของผู้คนในประเทศ รวมทั้งสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของบ้านเมืองที่มีความสัมพันธ์กับธรรมชาติไม่แออัดยัดเยียดแวดล้อมไปด้วยโครงสร้างสถาปัตยกรรมบ้านเมืองที่ใหญ่โตสูงใหญ่ ต่างจากสภาพแวดล้อมที่เป็นของประดิษฐ์ [Artificialenvironment] ดั่งเช่นในสังคมไทย

ด้วยความประทับใจในสิ่งที่เห็นในสังคมภูฏาน ทำให้พวกปัญญาชนเหล่านั้นเสนอความคิดในเรื่อง “ความสุขมวลรวมของประชาชาติ” ในทำนองวาทกรรมกับความสุขที่ได้จากการมีรายได้ต่อหัวของประชาชาติที่แทบทุกสังคมวัตถุนิยมทั้งไทยและเทศให้เป็นเครื่องมือในการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ และการดำเนินการให้เป็นจริง ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับความคิดในเรื่องความสุขมวลรวมของประชาชาติของบรรดาผู้นำทางปัญญาของชาติเหล่านั้น แต่นึกไม่ออกว่ามี“รูปธรรม” อย่างไรเพราะเหตุผลและความคิดที่เสนอมานั้นดูเป็นนามธรรมจนเกินไป

            ตราบจนได้มีโอกาสได้ไปภูฏานกับเขาบ้างมีโอกาสได้เห็นทั้งภูมิวัฒนธรรม นิเวศวัฒนธรรม และชีวิตวัฒนธรรมของคนภูฏานในหลายท้องถิ่นของประเทศ ก็ทำให้เกิดความเข้าใจตามประสาของข้าพเจ้าที่เล่าเรียนมาทางมานุษยวิทยาและโบราณคดีว่าคนภูฏาน
อยู่กันเป็นชุมชน บ้านเมือง และนครแบบก่อนๆ มีชีวิตอยู่ในที่ราบลุ่ม
ในหุบเขาสูงต่ำมากมายในโลกของหิมาลัยที่ครึ่งปีจะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ

การสร้างงานประวัติศาสตร์เพื่อตอบสนองสังคมในปัจจุบัน
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
สรุปการเสวนาสาธารณะของคนย่านเก่าเมืองกรุงเทพฯ ที่ป้อมมหากาฬ "ชีพจรยังสั่นไหวที่ตรอกละครนางเลิ้ง"
โดย โดย เมธินีย์ ชอุ่มผล และ เกสรบัว อุบลสรรค์
วันนี้ชีวิตที่เหลือเกินคุ้มแล้ว
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ : ภาพและเรื่อง
เมืองสกลนครโบราณในรัฐ “ศรีโคตรบูร” และตำนานอุรังธาตุ
โดย ศรีศักร วัลลิโภดม
ตำนานนางเลือดขาว ตอนที่ ๑
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
ตัวอย่าง เสวนาสัญจรคนค่อนศตวรรษ เรื่อง ไล่รื้อชุมชน
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
บรรยายสาธารณะ “เมืองอู่ทอง รัฐแรกเริ่มบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ”
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
บรรยายสาธารณะ เรื่อง "ความก้าวหน้าทางโบราณคดี มโหระทึกสองฝั่งโขง สวันเขต-มุกดาหาร"
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
ชีพจรยังสั่นไหวที่ตรอกละครชาตรี นางเลิ้ง 1
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
ชีพจรยังสั่นไหวที่ตรอกละครชาตรี นางเลิ้ง 2
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
หยุดกำแพงเจ้าพระยา1
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
หยุดกำแพงเจ้าพระยา 2
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เสวนาสาธารณะ เรื่อง "ทวาย" บ้านเมืองที่เราไม่รู้จัก
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เสวนาสาธารณะ เรื่อง อันเนื่องมาจาก"เรือนราชา" วังระแงะกับสังคมมลายูที่เปลี่ยนแปลง
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
ถนนเกาหลี

เมื่อเอ่ยถึง “ถนนเกาหลี” คนกรุงเทพฯ อาจจะนึกถึงถนนสุขุมวิทช่วงซอยนานาจนถึงแยกอโศก ช่วงสุขุมวิท ๑๒ หรือสุขุมวิท ๒๔ เพราะมีร้านอาหารเกาหลีและมีชาวเกาหลีพักอาศัยค่อนข้างมาก แต่สำหรับคนในสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยเฉพาะที่มีอายุ ๓๐ ปีขึ้นไป คำว่าถนนเกาหลีหรือ “บาตะฮ์กอลี” ในภาษาถิ่น จะนึกถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ ช่วงปัตตานี-นราธิวาสโดยไม่มีทางที่จะนึกถึงถนนเส้นอื่นได้เลย

กุ้งเหยียดภูมิปัญญาบ้านสาขลา
โดย มูลนิธิเล็ก – ประไพ วิริยะพันธุ์
ฟื้นพลังความสัมพันธ์เครือญาติสายผู้ดูแลพระเพลานางเลือดขาวฉบับวัดเขียนบางแก้ว จากการสร้างประวัติศาสตร์แห่งชาติสู่กระบวนการสร้างประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
เมื่ออุตสาหกรรมยางพาราเปลี่ยนเมืองไชเชดถา แขวงอัตปือ
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
เหตุการณ์กลุ่มราชนิกุลเมืองสายบุรี หนีราชภัยไปเมืองกลันตัน
โดย รัศมินทร์ นิติธรรม
 
 
บรรยายสาธารณะ เรื่อง "ความก้าวหน้าทางโบราณคดี มโหระทึกสองฝั่งโขง สวันเขต-มุกดาหาร"
บรรยายสาธารณะเรื่อง อารยธรรมซายฟอง / Say Fong Civilization มรดกประวัติศาสตร์แบบอาณานิคม
บรรยายสาธารณะ : ประวัติศาสตร์ลาวสมัยใหม่ มองผ่านการฟื้นฟูคัมภีร์ใบลานลาวในยุคอาณานิคม
บรรยายสาธารณะ : ราชมรรคา “เส้นทาง” หรือ “ถนน”
 
 
 
 
 
 
๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.