หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
 
พิพิธภัณฑ์คนจีนในเซบู, ฟิลิปปินส์ พิพิธภัณฑ์ทันสมัยในโกดังเก่า

ในย่านเก่าปาริ-อัน [Pari-an] ของเกาะเซบู บนถนนสายเงียบไม่พลุกพล่านเพราะเป็นวันอาทิตย์ มีโกดัง [Warehouses] ทึมๆขนาดใหญ่ที่ใช้เก็บอุปกรณ์เครื่องจักรกลโรงงานอยู่หลายแห่ง ดูคล้าย ย่านถนนขายอุปกรณ์ก่อสร้างที่เงียบเหงาและไม่มีอะไรน่าสนใจหรือแปลกตาไปจากสภาพถนนสายอื่นๆ ในเซบูที่เต็มไปด้วยตึกแถวธรรมดาๆอาคารบ้านช่องรกๆไม่สวยงามแบบเมืองประวัติศาสตร์หรือย่านเก่าที่มีเอกลักษณ์ตามแบบบ้านเมืองอื่นๆ เอาเสียเลย

รู้อดีต รู้ปัจจุบัน รู้พิพิธภัณฑ์ รู้จันเสน เก็บตกสาระการอบรมยุวมัคคุเทศก์ พิพิธภัณฑ์จันเสน รุ่น ๑๗
โดย ธีรวัตน์ แสนคำ
จับกระแสพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นควรสร้างเพื่อใคร?
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
การศึกษาความสืบเนื่องและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม-วัฒนธรรมอำเภอเวียงป่าเป้า-แม่สรวย จังหวัดเชียงราย
โดย คณะวิจัย นักวิจัยท้องถิ่นอำเภอเวียงป่าเป้า และอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม กรณีศึกษาบ้านด่านซ้าย นาเวียง และนาหอ ลุ่มน้ำหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
โดย คณะวิจัย นักวิจัยท้องถิ่น บ้านด่านซ้าย บ้านนาเวียง บ้านนาหอ
ตำนานนางเลือดขาว ตอนที่ ๑
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
สารคดีสั้น พานปลาแม่น้ำโขง
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
ตำนานนางเลือดขาว ตั้งวงคุยตอนที่ ๑
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
ปลาแม่น้ำแห่งแม่น้ำยม ตอนที่ ๑
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
สร้างประวัติศาสตร์สังคมย่านเก่ากรุงเทพฯ
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
การไล่รื้อชุมชนป้อมมหากาฬ" ความขัดแย้งระหว่างกรรมสิทธิ์กฎหมายและสิทธิชุมชน
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เจริญไชย.. ไม่จนตรอก
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เสวนาสาธารณะ เรื่อง "ทวาย" บ้านเมืองที่เราไม่รู้จัก
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เสวนาสาธารณะ:ตามเส้นทางพระเจ้าเลียบโลกไปเมียวดี พะอาน สะเทิม และมะละแหม่ง
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เสวนาสาธารณะ เรื่อง อันเนื่องมาจาก"เรือนราชา" วังระแงะกับสังคมมลายูที่เปลี่ยนแปลง
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
โพงพางบางตะบูน ก่อนวันลาลับ
โดย พรพิมล เจริญบุตร
“ลิงลิงโอ” เครื่องรางก่อนประวัติศาสตร์<br> ที่ยังคงสืบเนื่องความหมายสำหรับชาวอิฟูเกาในฟิลิปปินส์
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
ฟื้นพลังความสัมพันธ์เครือญาติสายผู้ดูแลพระเพลานางเลือดขาวฉบับวัดเขียนบางแก้ว จากการสร้างประวัติศาสตร์แห่งชาติสู่กระบวนการสร้างประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
เมืองรุกไล่ การแปลงสวนเป็นบ้านจัดสรรและการตัดถนนผ่ากลางชุมชน ภาพสะท้อนการสร้างบ้านแปงเมืองในยุคสมัยใหม่
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
 
 
บรรยายสาธารณะ : ชาวไทอู-ไทของ : การเคลื่อนย้ายของคนไทในตำนานขุนบรม-ขุนเจือง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552 สถานที่ มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
บรรยายสาธารณะ : ดุซงญอ กรือเซะ ตากใบ และการยอมรับความจริงในสังคมไทย
บรรยายสาธารณะ : ประวัติศาสตร์ลาวสมัยใหม่ มองผ่านการฟื้นฟูคัมภีร์ใบลานลาวในยุคอาณานิคม
บรรยายสาธารณะ : ‘สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง’ โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และความเชื่อของผู้คน
 
 
 
 
 
 
๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.