หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
 
สรุปงานสนทนาเรื่อง “วัฒนธรรมความยากจน และชาวบ้านย่านเมืองเก่าในกรุงเทพฯ”

กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ขยายตัวมาก เกิดการผสมผสานระหว่างคนกลุ่มเก่าและคนกลุ่มใหม่ เราจะพบเห็นชุมชนเก่าตามตรอก ตามริมน้ำ เมืองถูกขยายออกไปตามคลองเมือง เหล่านี้คือวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งผู้คนมีชีวิตรอดร่วมกัน  ยกตัวอย่างชุมชนเก่าเช่นบ้านบาตร  แต่การพัฒนาในปัจจุบันที่คนภายนอกขาดความรู้ความเข้าใจ ใช้วิธีไล่รื้อซึ่งยิ่งทำให้ความเป็นชุมชนล่มสลาย  อย่างไรก็ตามการศึกษาตรอกใต้ วัดญวนสะพานขาว และการทำงานตลอดมาของอาจารย์อคินถือว่าเป็นการเปิดมิติ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนเมือง

องค์สังครัตน์จักรพันธ์วสุกาญจนศิริ : วัดสมณานัมบริหารหรือวัดญวน สะพานขาว

สมัยก่อนไม่ได้ใช้คำว่าอนัมนิกายใช้คำว่าบรรพชิตญวน ก็คือคำว่าบรรพชิตหรือพระภิกษุสงฆ์ก็ความหมายเดียวกัน แต่สมัยนั้นเขาเรียกบรรพชิตญวนแล้วก็หลวงจีนมีการแบ่งแยกแต่ทีนี้เป็นการแบ่งแยกที่ชัดเจนในสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งมีการแบ่งแยกโดยชัดเจนว่าอันนี้คือคณะสงฆ์จีน คือ จะมีการสวดจีน คณะสงฆ์ญวนจะมีการสวดญวน โดยที่ถือปฏิบัติมา 

โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
ตรอกใต้อีกครั้งหนึ่ง

หลังจากไปวัดญวนมารอบหนึ่งแล้ว และกลับไปทบทวนงานของอาจารย์อคิน (ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์) ที่นำมาเขียนย่อๆ แบบหลายชีวิต ถึงชีวิตคนตรอกใต้กลุ่มหนึ่งที่เป็นตัวแทนของผู้คนในตรอกดั่งนวนิยาย หลังจากเดินเข้าไปทางตรอกที่เคยเป็นคลองลำปัก แนวบ้านบุกรุกอยู่บนคลอง ใต้บ้านก็เป็นน้ำครำ แต่เดี๋ยวนี้ถมขึ้นมาๆ น้ำเฉอะแฉะค่อยๆ หายไปบ้าง ครั้งที่แล้วไปคุยกับพี่ประธานชุมชน ฝั่งชุมชนแออัดตรอกทางเหนือวัด แต่คราวนี้ได้คุยกับ "พี่ใหญ่" ที่เป็นตัวจริงเสียยิ่งกว่าผู้นำทางการของวัดญวน สะพานขาว

โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
ร้านยาแผนโบราณถนอม บุณยะกมล

แต่ก่อนจะมีเด็กมารอกวาดยารู้จักกันในชื่อยาแสงหมึกเป็นยาผงสีดำผสมกับน้ำมะนาวและเกลือตามสัดส่วนนำมากวาดคอเด็กที่ลิ้นเป็นฝ้าขาว แก้ไข้ทราง และช่วยลดการระคายคอ ยาเขียวและยาขับหรือกระทุ้งไข้อิสุกอิใส ที่ผู้ใหญ่มักจะบอกว่าต้องให้อิสุกอิใสขึ้นเม็ดเต็มที่จะได้ไม่ขึ้นซ้ำอีก เมื่อแผลแห้งเป็นสะเก็ดก็ต้องใช้ควบคู่กับยาทาแก้คันโดยนำมาผสมน้ำใช้ขนนกคนให้เข้ากันแล้วนำมาทาหรือแต้มที่รอยแผลจะทำให้แผลเป็นค่อยจางหายไป

โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
"พระนครชวนชม" จากกิจกรรมพระนคร ๑๐๑ ครั้งที่ ๔ : สองฝั่งคลองผดุงกรุงเกษม ย่านถนนกรุงเกษม ถนนลูกหลวงถึงสี่แยกมหานาค (๑)
โดย จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์
"พระนครชวนชม" จากกิจกรรมพระนคร ๑๐๑ ครั้งที่ ๔ : สองฝั่งคลองผดุงกรุงเกษม ย่านถนนกรุงเกษม ถนนลูกหลวงถึงสี่แยกมหานาค (๒)
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
นครปฐมเมืองท่าแห่งสหพันธรัฐทวารวดี

ทุเรียนโบราณ : จากสวนบางอ้อถึงสวนละอองฟ้า
โดย วิชญดา ทองแดง
บันทึกจากท้องถิ่น ชาวประมงปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โดย จิราพร แซ่เตียว
บ้านญวนสามเสน บ้านเขมร และมิตรคาม ผลกระทบจากโครงการสร้างทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา
โดย จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์, ภูวนาท เช้าวรรณโณ, วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
ลมหายใจสุดท้ายของหลังคาตองตึงในเมืองปอน
โดย วันใหม่ นิยม
รายการ "อดีตในอนาคต" ตอนที่ ๑๒ "นครปฐมเมืองท่าแห่งสหพันธรัฐทวารวดี"
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
รายการ "อดีตในอนาคต" ตอนที่ ๑๑ "เมืองศรีมโหสถ นครรัฐฟากตะวันออกลุ่มเจ้าพระยา"
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
รายการ "อดีตในอนาคต" ตอนที่ ๓ "อนาคตย่านเก่าของชาวนางเลิ้ง"
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
รายการ "อดีตในอนาคต" ตอนที่ ๒ "มะเหง่...วัฒนธรรมการกินของชาวเวียดนามที่ยังหลงเหลือในพื้นที่วัดญวนสะพานขาว"
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
presentation โครงการศึกษาเมืองระยองในเส้นทางกู้ชาติขอ­ง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
โครงการศึกษาเมืองระยองในเส้นทางกู้ชาติขอ­ง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดบ้านค่าย
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
บันทึกความคิด "เล็ก วิริยะพันธุ์" วีดิทัศน์เนื่องในวันเล็ก-ประไพ รำลึก
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
รายการต้นฉบับ ตอน อ.ศรีศักร วัลลิโภดม
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
บันทึกเดินทางรอบ ‘ทะเลสาบสงขลา’ กับ ‘ศรีศักร วัลลิโภดม’

เมื่อพ้นจากแนวที่ราบชายฝั่งและที่ราบท้องทุ่งไปทางทิศตะวันตก มีเทือกเขาบรรทัดอันเป็นแหล่งต้นน้ำที่ก่อความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ จนพัทลุงได้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ และมีช่องเขาต่างๆ ซึ่งสามารถติดต่อกับบ้านเมืองริมฝั่งอันดามัน เช่น ปะเหลียน ตรัง กันตัง ทำให้เกิดเส้นทางข้ามคาบสมุทรเพื่อติดต่อระหว่างบ้านเมืองชายฝั่งอ่าวไทยและบ้านเมืองชายฝั่งทะเลอันดามันอันเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่ง

“ศรัทธาคนสองเล” ประเพณีตายายย่าน โนราโรงครูสู่ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่อยู่หัว
โดย กฤนกรรณ สุวรรณกาญจน์
เมืองศรีมโหสถ นครรัฐฟากตะวันออกลุ่มเจ้าพระยา
โดย พนมกร นวเสลา
ความสำคัญของตำนานคุณปู่ศรีราชา: ความสืบเนื่องและการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อชุมชนยี่สาร
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
ปะเวนอย รงหะเปียะ ดัชน์ ซาย
โดย มาณพ แก้วหยก
 
“ชวนเด็กแกลงตามรอยพระเจ้าตากฯ ที่กรุงธนบุรี” กิจกรรมเนื่องในงานวันเล็ก-ประไพ รำลึกปีที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๐
คู่มือกิจกรรมค่ายเยาวชน “ชวนเด็กแกลงตามรอยพระเจ้าตากฯ ที่กรุงธนบุรี” กิจกรรมเนื่องในงานวันเล็ก-ประไพ รำลึก ปีที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๐
เปิดประเด็น : เล็ก วิริยะพันธุ์ กับการขุดค้นทางปัญญา
เมืองโบราณ จากเมืองจำลองมาเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งระดับโลก
อ่านทั้งหมด
 
 
 
 
 
 
 
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.