หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
 
มัสยิด หลวงโกชา อิศหาก และตระกูลสมันตรัฐ ในท่ามกลางย่านการค้าท่านํ้าราชวงศ์

มัสยิดหลวงโกชา อิศหาก แม้จะถือว่าเป็นสถานที่ส่วนตัว แต่ก็เปิดให้คนที่นี่ฝั่งนี้ที่เป็นพ่อค้าอิสลามใครก็ได้ทุกสาย เขาสืบตกทอดกันมาตั้งแต่สมัยปู่ พ่อแม่เขาฝังที่นี่ เราเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวเข้ามาศึกษาหรือดูมัสยิดได้ด้วย ผู้ที่เข้ามาก็จะเป็นญาติพี่น้องของเราและมีพวกพ่อค้าแถวใกล้ๆ สุเหร่าบ้าง เข้ามาวันศุกร์และวันทำบุญต่างๆ บางคนพ่อแม่เขาเสียก็มาฝั่งที่นี่ รอบๆ มัสยิดไม่มีชุมชนของอิสลามเป็นร้านค้าของคนจีนทั้งนั้น และมีพ่อค้าที่เป็นชาวอินเดียมีร้านเพชรพลอยเยาวราชที่ค้าขายจิวเวลรี่ จะใช้สถานที่ตรงนี้เป็นที่ละหมาด ๕ เวลา คนมุสลิมนานาชาติที่มาซื้อของในสำเพ็งพาหุรัดใช้ที่นี่เป็นที่ละหมาด คนอินเดียใช้ที่นี่เป็นร้อยปีแล้ว 

โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
กิจกรรม “เชิญชวนชิมอาหารท้องถิ่นกรุงรัตนโกสินทร์มัสยิดบ้านตึกดิน” เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ มัสยิดบ้านตึกดิน
โดย จิราพร แซ่เตียว
ย่านเก่ากับชีวิตจริง กิจการที่ไม่ใช่ธุรกิจท่องเที่ยว

ความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในย่านเก่าของกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับกระแสการท่องเที่ยว ซึ่งมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐที่ต้องการจัดแต่งให้เมืองในย่านเก่ามีการจัดระเบียบสวยงาม จึงควบคุมการใช้พื้นที่ของชาวบ้านที่ทำมาหากินริมถนนหรืออยู่ในย่านพื้นที่ซึ่งอาจจะทำให้เมืองดูไม่สวยงาม ทั้งย้ายหน่วยราชการแทบจะทั้งหมดออกไป สิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้คนที่ใช้ชีวิตเป็นประจำในเมืองเก่าแห่งนี้ลดน้อยลงเรื่อยๆ จนน่าใจหาย...

โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
สนามไชย-ทุ่งพระเมรุ-ท้องสนามหลวง

“ที่ท้องนาหน้าวัดมหาธาตุนั้น คนอ้างการซึ่งนานๆ มีครั้งหนึ่ง แลเป็นการอวมงคล มาเรียกเป็นชื่อตำบลว่า “ทุ่งพระเมรุ” นั้นหาชอบไม่ ตั้งแต่นี้สืบไปที่ท้องนาหน้าวัดมหาธาตุนั้น ให้เรียกว่า “ท้องสนามหลวง”

 

“วงสัมพันธ์ทางการค้า ร้านขายยาแผนโบราณย่านเยาวราช”
โดย วีระพงษ์ กังวานนวกุล
สวนผลไม้: เศรษฐกิจพื้นฐานของชาวบางกอก
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศริ
บ้านญวนสามเสน บ้านเขมร และมิตรคาม ผลกระทบจากโครงการสร้างทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา
โดย จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์, ภูวนาท เช้าวรรณโณ, วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
ความย่อยยับทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองประวัติศาสตร์กรุงเทพฯ ธนบุรี
โดย ศรีศักร วัลลิโภดม
"พระนครชวนชม" จากกิจกรรมพระนคร ๑๐๑ ครั้งที่ ๔ : สองฝั่งคลองผดุงกรุงเกษม ย่านถนนกรุงเกษม ถนนลูกหลวงถึงสี่แยกมหานาค (๑)
โดย จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์
"พระนครชวนชม" จากกิจกรรมพระนคร ๑๐๑ ครั้งที่ ๔ : สองฝั่งคลองผดุงกรุงเกษม ย่านถนนกรุงเกษม ถนนลูกหลวงถึงสี่แยกมหานาค (๒)
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
presentation โครงการศึกษาเมืองระยองในเส้นทางกู้ชาติขอ­ง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
โครงการศึกษาเมืองระยองในเส้นทางกู้ชาติขอ­ง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดบ้านค่าย
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
"พระนครชวนชม" จากกิจกรรมพระนคร ๑๐๑ ครั้งที่ ๖ : จีนสยาม ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และความเชื่อย่านสำเพ็ง
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
กรุงศรีอยุธยา...เมืองลอยน้ำ
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
บันทึกความคิด "เล็ก วิริยะพันธุ์" วีดิทัศน์เนื่องในวันเล็ก-ประไพ รำลึก
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
รายการต้นฉบับ ตอน อ.ศรีศักร วัลลิโภดม
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
“วัดคูเต่า” กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างมีส่วนร่วม

วัดคูเต่า ตั้งอยู่ริมคลองอู่ตะเภา อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา เป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ภายในอาณาบริเวณของวัดประกอบไปด้วยอาคารเสนาสนะต่างๆ ถือเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมอันทรงคุณค่า โดยเฉพาะอุโบสถวัดคูเต่าได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากรแล้ว

 
มรดกทางภูมิปัญญาฝังไว้ในแผ่นดิน : เนื่องในวันเล็ก-ประไพ รำลึก วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ วีดิทัศน์เผยแพร่ทาง ช่อง Youtube : VLek-Prapai Channel
คู่มือกิจกรรมค่ายเยาวชน “ชวนเด็กแกลงตามรอยพระเจ้าตากฯ ที่กรุงธนบุรี” กิจกรรมเนื่องในงานวันเล็ก-ประไพ รำลึก ปีที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๐
“ชวนเด็กแกลงตามรอยพระเจ้าตากฯ ที่กรุงธนบุรี” กิจกรรมเนื่องในงานวันเล็ก-ประไพ รำลึกปีที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๐
เมืองโบราณ จากเมืองจำลองมาเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งระดับโลก
อ่านทั้งหมด
 
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ เรื่อง “ข้อสังเกตเส้นทางออกจากกรุงฯ สู่หัวเมืองตะวันออกของสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ” : ประวัติศาสตร์นอกพระราชพงศาวดาร ณ ร้านสุนทรภู่ Be blossom book & tea อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
สรุปการเสวนาเรื่อง สารทจีน ออกพรรษา ไหว้พระจันทร์<br> ศรัทธาที่สับสนในสังคมไทย
งานเสวนาเสน่ห์บางลำพู ธนารักษ์คู่ชุมชน
งานเสวนาสาธารณะคนย่านเก่าเมืองกรุงเทพฯ ครั้งที่ ๖ เรื่อง "คนย่านเก่า ปัจจุบันและอนาคต รำพึง รำพัน..โดยคนบางลำพู"
อ่านทั้งหมด
 
 
 
 
 
 
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.