หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
 
การเคลื่อนไหวของธรรมกาย กับปัญหาสังคม

เรื่องที่เป็นข่าวดังตามหน้าหนังสือพิมพ์และรายการโทรทัศน์ในช่วงปลายปี ๒๕๔๑ ต่อต้นปี ๒๕๔๒ ก็คือเรื่องกิจกรรมทางด้านศาสนาของวัดพระธรรมกาย ที่มีลักษณะแปลกแยกไปจากแนวทางของพระพุทธศาสนาที่ถือปฏิบัติกันมานานในประเทศไทยประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่ง ก็คือมีการชักชวนให้บรรดาสมาชิกและประชาชนผู้มีศรัทธาบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างพระมหาสถูปและพระธรรมกายประจำตัวเองคนละเป็นเงินจำนวนมาก ซึ่งดูแล้วเป็นเรื่องการค้าเพื่อหาเงินไป เป็นเหตุให้มีการออกมาโจมตีและโต้ตอบกันเพื่อหาความถูกต้องกันอย่างไม่จบไม่สิ้น

คนเชื้อจีนที่ตลาดนางเลิ้ง

ตลาดนางเลิ้งเป็นโครงสร้างรูปแบบใหม่ที่ตั้งใจจะให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าใหม่ในแถบชุมชนดั้งเดิมที่กำลังขยายตัวของความเป็นเมืองจากเขตศูนย์กลางภายในพระนคร อันเป็นเมืองหลวงของประเทศในระยะนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้สร้างแหล่งการค้าแบบตลาดตึกแห่งใหม่ นอกเหนือไปจากย้านการค้าเดิมๆ แถบสำเพ็ง พาหุรัด เยาวราช หรือ บางลำพู ฯลฯ เป็นตลาดทางบกที่รองรับการตัดถนนและสร้างความเจริญแบบอย่างตลาดการค้าบนบกดังในต่างประเทศบางแห่งที่พระองค์เสด็จประพาสเป็นต้นเค้า

โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
ย่านถนนโรงพิมพ์และอดีตของตะกั่วตัวเรียงพิมพ์

เดินไปเดินมาแถวถนนจักรพรรดิพงษ์ตัดกับถนนนครสวรรค์ ก็พบห้องแถวโรงพิมพ์ที่หนึ่ง พี่ชายคนหนึ่งกำลังนั่งหลอมโลหะ เดินเข้าไปใกล้ๆ ก็พบว่ากำลังทยอยเอาแท่นตัวเรียงพิมพ์ตะกั่วแกะออกจากบล็อคไม้ แล้วต้มหลอมตะกั่วอยู่ใกล้ๆ นั่นเอง

 

ย่านถนนนครสวรรค์ต่อเนื่องไปถึงผ่านฟ้าเคยมีกิจการโรงพิมพ์และสำนักพิมพ์ดังๆ เช่น บรรลือสาส์น สำนักพิมพ์เพลินจิต ร้านกาแฟที่ถนนจักรพรรดิพงษ์ตัดกับหลานหลวงก็เคยเป็นที่รับรองนักเขียนดังๆ ช่วงเช้าๆ ก่อนเข้าสำนักพิมพ์ เช่น ว ณ เมืองลุง สละ ลิขิตกุล ที่อยู่สยามรัฐไปทางถนนราชดำเนิน และ ฯลฯ

โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
เยี่ยม “คุกใหม่” ที่ “สวนรมณีนาถ”

สวนสาธารณะสวนรมณีนาถ ตั้งอยู่ระหว่างถนนมหาไชย กับถนนศิริพงษ์ ใกล้โรงเรียนเบญจมราชาลัย และวัดฮินดูเทพมณเฑียร ไม่ไกลจากวัดสุทัศน์เทพวราราม

 

ก่อนที่จะเป็นสวนสาธารณะดังเช่นที่เห็นทุกวันนี้นั้น พื้นที่นี้ เคยเป็นที่ตั้งของ “คุก” มาก่อน ย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ.๒๔๓๓ สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระราชดำริว่า

 “...การคุก การตะราง เป็นการสำคัญของประเทศ สมควรจะได้สร้างสถานที่ จัดระเบียบให้เป็นปึกแผ่น...”   

โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ กับจิตสำนึกทางวัฒนธรรมของคนในชาติ

ในรอบปีที่ผ่านมาข่าวใหญ่ทางศิลปวัฒนธรรมที่มีผลให้คนส่วนใหญ่ทั้งประเทศรับรู้กัน คงไม่มีอะไรเกินเรื่องการเรียกร้องให้สถาบันศิลปะแห่งชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกาคืนทับหลังที่มีรูปจำหลักพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ ซึ่งมีผู้ขโมยจากปราสาทพนมรุ้งไปขายให้กับชาวอเมริกันกับมาให้แก่ประเทศไทย

ตำนานการเคลื่อนย้ายของคนกลุ่มใหม่ที่มากับเรือสำเภา กับการสร้างบ้านแปงเมืองในสมัยอยุธยา
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
ความย่อยยับทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองประวัติศาสตร์กรุงเทพฯ ธนบุรี
โดย ศรีศักร วัลลิโภดม
ภาวะ "ล้มละลาย ความเป็นมนุษย์" ในสังคมไทย
โดย ศรีศักร วัลลิโภดม
พื้นที่ชานพระนครที่ย่านป้อมมหากาฬและตรอกพระยาเพชรฯ
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
บันทึกงานเสวนา “รวมพลคนป้อมมหากาฬ” ชีพจรยังสั่นไหว ลมหายใจยังเคลื่อนอยู่
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เทปบันทึกการหาทางออกร่วมกันระหว่างกทม. กับ ชุมชนป้อมมหากาฬ
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
presentation โครงการศึกษาเมืองระยองในเส้นทางกู้ชาติขอ­ง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
โครงการศึกษาเมืองระยองในเส้นทางกู้ชาติขอ­ง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดบ้านค่าย
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
โครงการความร่วมมือเพื่อศึกษาท้องถิ่นข้ามภูมิภาค
โดย มูลนิธิ ประไพ วิริยะพันธุ์
หยุดกำแพงเจ้าพระยา1
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
หยุดกำแพงเจ้าพระยา 2
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เสวนาสัญจรคนค่อนศตวรรษ เรื่อง "ไล่รื้อชุมชน : ความขัดแย้งระหว่างกรรมสิทธิ์ โดยกฎหมายและสิทธิชุมชน"
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
“จากพรุ่งนี้ก็สายเสียแล้ว ถึงเพนเฮาส์ฉบับอนาจาร”

กรมศิลปากรได้เคยจัดพิมพ์หนังสือเล่มบางๆ เล่มหนึ่งชื่อ “พรุ่งนี้ก็สายเสียแล้ว” ของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ซึ่งเป็นปรมาจารย์ผู้ให้กำเนิดมหาวิทยาลัยศิลปากร เนื้อเรื่องและภาพประกอบล้วนเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้แลเห็นความหมายและคุณค่าของโบราณสถานและโบราณวัตถุ อันเป็นศิลปกรรมของชาติ

 

"ทวาย" บ้านเมืองที่เราไม่รู้จัก
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ : ภาพและเรื่อง
เปิดประเด็น : ตามโลกหรือทันโลก ทางเลือกในสังคมไทย
โดย ศรีศักร วัลลิโภดม
ตามรอย “ปาจิต-อรพิม” บนเส้นทางสายตำนาน ไทย-ลาว-เขมร
โดย รังสิมา กุลพัฒน์
การตั้งถิ่นฐานในเขตดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยา
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
 
 
สรุปเสวนาสาธารณะ ครั้งที่ ๗ เรื่อง "สำรวจลมหายและการท่องเที่ยวบ้านบาตร"
สรุปเสวนาสาธารณะคนย่านเก่าเมืองกรุงเทพฯ ครั้งที่ ๖ “ย่านเก่า ปัจจุบันและอนาคต รำพึง รำพัน โดยคนบางลำพู”
สรุปเสวนาสาธารณะของคนย่านเก่าเมืองกรุงเทพฯ ที่ป้อมมหากาฬ "ชีพจรยังสั่นไหวที่ตรอกละครนางเลิ้ง"
งานเสวนาสาธารณะคนย่านเก่าเมืองกรุงเทพฯ ครั้งที่ ๓ เรื่อง "ปิดฉากงานช่างชั้นครูตรอกบ้านพาน"
อ่านทั้งหมด
 
การสำรวจเส้นทางเดินทัพและรวบรวมไพร่พลเพื่อกู้ชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากพระนครศรีอยุธยาจนถึงเมืองตราด
“ลิงลิงโอ” เครื่องรางก่อนประวัติศาสตร์ ที่ยังคงสืบเนื่องความหมายสำหรับชาวอิฟูเกาในฟิลิปปินส์
อันเนื่องมาจากทับหลังแผ่นนั้น
จากดอยตุงถึงดอยด้วน : ภูมิวัฒนธรรมยุคหินตั้งในล้านนา
อ่านทั้งหมด
 
 
 
 
 
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.