หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
 
เที่ยวหา ถามข่าว เยี่ยมเยือน คนไตคำตี่ ณ อรุณาจัลประเทศ, อินเดีย

รัฐอรุณาจัลประเทศ อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย มีรัฐอัสสัม รัฐนากาแลนด์ รัฐนาคาแลนด์ รัฐมณีปุระ รัฐมิโซรัม รัฐตรีปุระ และรัฐเมฆาลัย รวม ๗ รัฐ ซึ่งอินเดียจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ ตั้งอยู่ทางด้านใต้และตะวันออก มีพรมแดนติดกับ ภูฏาน จีน พม่า และบังกลาเทศ บริเวณนี้เป็นพื้นที่ห่างไกลจากอนุทวีปอินเดียและยังคงมีปัญหาทางการเมืองเรื่องดินแดนและพรมแดนกับจีนที่ยังคงถือว่า อรุณาจัลประเทศนั้นคือ “ดินแดนทิเบตใต้” ที่ควรอยู่ภายใต้การปกครองของตน ดังนั้นบริเวณตีนเขาหิมาลัยจนถึงเขตที่สูงอันเป็นต้นแม่น้ำพรหมบุตรนั้น พรมแดนด้านนี้ยังคงมีทหารอินเดียเฝ้ารักษาการณ์อยู่อย่างเข้มงวด และยังคงคุมเชิงดูแลกลุ่มชาติพันธุ์ที่นับถือศาสนาต่างๆ ที่มีอยู่อย่างมากมายในภูมิภาคนี้ เพราะยังมีเหตุการณ์ต่อสู้เพื่อแบ่งแยกดินแดนในดินแดนแถบนี้อยู่ประปราย

ตลาดนางเลิ้งยังไม่ตาย

ผมเกิดที่นี่และบริเวณตรงนี้เป็นที่พักอาศัยเริ่มแรกเลย (ใกล้กับโรงหนังเฉลิมธานี) ตลาดนางเลิ้งแต่ก่อนเป็นชุมชนที่อยู่กลางใจเมือง ผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้โดยรอบก็จะมาจับจ่ายใช้สอยในตลาดนางเลิ้ง เพราะแต่ก่อนคมนาคมดี อาศัยว่ามีรถรางรอบเมืองก็เลยมาจับจ่ายใช้สอยหรือใกล้ๆ ก็จะเดินมา

ผมเกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ สมัยญี่ปุ่นบุกพอดี ตอนนี้อายุ ๗๔ ปีแล้ว ชีวิตเด็กๆ ก่อนไปโรงเรียนผมมีหน้าที่ตั้งเตากาแฟติดเตากาแฟหรือทำอะไรก่อนถึงจะไปทานข้าวไปเรียนคุณพ่อคุณแม่ขายกาแฟค้าขายเลย และส่วนหนึ่งชีวิตมันก็ผกผันว่าพ่อแม่ไม่มีเวลาเลี้ยงเรา ส่งเราไปอยู่แถวทุ่งมหาเมฆ ไปฝากเขาเลี้ยงคือค้าขายจนไม่มีเวลาดูแล ตลาดสมัยนั้นคึกคักมาก 

เจ้าพ่อพญาแล, ปู่ด้วง แม่ย่าดี

บนเนินเขาเตี้ยๆ ช่วงทางโค้งของถนนสายชัยภูมิ-หนองบัวแดง มีศาลปู่ด้วง แม่ย่าดี ตั้งอยู่ เป็นจุดสังเกตที่ผู้สัญจรผ่านไปมาสามารถมองเห็นได้แต่ไกลและเป็นทางโค้งอันตราย เราจึงได้ยินเสียงแตรรถยนต์ดังก้องมาไม่ขาดระยะ

ศาลปู่ด้วงแม่ย่าดีตั้งอยู่บนพื้นที่โล่งของลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ๗๒ พรรษา บ้านนาคานหัก ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ใกล้จุดที่เรียกว่า “ผาเกิ้ง” ผาสูงคล้ายพระจันทร์เสี้ยวแห่งเขาภูแลนคา ศาลปู่ด้วง แม่ย่าดี มี ๒ ศาล ศาลแรกเป็นศาลปูนชั้นเดียวผนังก่อปูนทึบ ๓ ด้าน หันหน้าออกสู่ถนนใหญ่ที่อยู่ทางทิศเหนือ ทาด้านนอกด้วยสีแดง ลักษณะเป็นศาลแบบจีน

การขายวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวคือการขายความเป็นมนุษย์

สมัยยังรับราชการอยู่ ข้าพเจ้ามีโอกาสเข้าไปสัมพันธ์กับองค์การยูเนสโกในเรื่องการจัดการทางวัฒนธรรม ตั้งแต่สมัยการจัดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยกว่ายี่สิบปีมาแล้ว องค์การยูเนสโกได้ส่งนักวิชาการทางด้านพัฒนาศิลปวัฒนธรรมจากชาติต่างๆ ให้เข้ามาดูงานและร่วมงานที่ดูเหมือนจะหักเหไปจากการสร้างแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมให้เป็นมรดกโลกเพื่อการเรียนรู้ ที่จะนำไปสู่การเข้าใจในความเป็นมนุษย์ที่จะต้องอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในโลก มาเป็นเพื่อการจัดการแหล่งมรดกโลกเพื่อการท่องเที่ยว ดังแลเห็นกันอยู่ในทุกวันนี้ 

ชุมชนมุสลิม ร่วมสร้างพระนคร
โดย เมธินีย์ ชอุ่มผล และเกสรบัว อุบลสรรค์
ความย่อยยับทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองประวัติศาสตร์กรุงเทพฯ ธนบุรี
โดย ศรีศักร วัลลิโภดม
วันอีดิ้ลอัฎฮา : วันแห่งการระลึกถึงความภักดีต่ออัลเลาะห์ที่ชุมชนมหานาค
โดย พัชรินธร เดชสมบูรณ์รัตน์
ตลาดนางเลิ้งยังไม่ตาย
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
โครงการศึกษาเมืองระยองในเส้นทางกู้ชาติขอ­ง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เสวนาย่านเมืองเก่ากรุงเทพฯ เรื่อง "คนบ้านบาตร"
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
สรุปเสวนาสาธารณะ : พื้นที่ย่านชานพระนคร และคลองเมือง
โดย เมธินีย์ ชอุ่มผล
โครงการศึกษาเมืองระยองในเส้นทางกู้ชาติขอ­ง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดบ้านค่าย
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
ชีพจรยังสั่นไหวที่ตรอกละครชาตรี นางเลิ้ง 1
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
ชีพจรยังสั่นไหวที่ตรอกละครชาตรี นางเลิ้ง 2
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
หยุดกำแพงเจ้าพระยา1
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
หยุดกำแพงเจ้าพระยา 2
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
โครงการศึกษาเมืองระยองในเส้นทางกู้ชาติขอ­ง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดราชบัลลังก์
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
บรรยายสาธารณะ : อัตลักษณ์วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาจากวัดไทยในตุมปัต
โดย ใหม่มณี รักษาพรมราช
เที่ยวหา ถามข่าว เยี่ยมเยือน คนไตคำตี่ ณ อรุณาจัลประเทศ, อินเดีย

รัฐอรุณาจัลประเทศ อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย มีรัฐอัสสัม รัฐนากาแลนด์ รัฐนาคาแลนด์ รัฐมณีปุระ รัฐมิโซรัม รัฐตรีปุระ และรัฐเมฆาลัย รวม ๗ รัฐ ซึ่งอินเดียจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ ตั้งอยู่ทางด้านใต้และตะวันออก มีพรมแดนติดกับ ภูฏาน จีน พม่า และบังกลาเทศ บริเวณนี้เป็นพื้นที่ห่างไกลจากอนุทวีปอินเดียและยังคงมีปัญหาทางการเมืองเรื่องดินแดนและพรมแดนกับจีนที่ยังคงถือว่า อรุณาจัลประเทศนั้นคือ “ดินแดนทิเบตใต้” ที่ควรอยู่ภายใต้การปกครองของตน ดังนั้นบริเวณตีนเขาหิมาลัยจนถึงเขตที่สูงอันเป็นต้นแม่น้ำพรหมบุตรนั้น พรมแดนด้านนี้ยังคงมีทหารอินเดียเฝ้ารักษาการณ์อยู่อย่างเข้มงวด และยังคงคุมเชิงดูแลกลุ่มชาติพันธุ์ที่นับถือศาสนาต่างๆ ที่มีอยู่อย่างมากมายในภูมิภาคนี้ เพราะยังมีเหตุการณ์ต่อสู้เพื่อแบ่งแยกดินแดนในดินแดนแถบนี้อยู่ประปราย

"ทวาย" บ้านเมืองที่เราไม่รู้จัก
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ : ภาพและเรื่อง
เปิดประเด็น : ตามโลกหรือทันโลก ทางเลือกในสังคมไทย
โดย ศรีศักร วัลลิโภดม
ตามรอย “ปาจิต-อรพิม” บนเส้นทางสายตำนาน ไทย-ลาว-เขมร
โดย รังสิมา กุลพัฒน์
“มรดกโลกที่วัดพู” ฟื้นฝอยหามรดกยุคอาณานิคมของอินโดจีนแห่งฝรั่งเศส
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
 
 
 
 
 
 
 
 
๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.