หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
หนังสือ : พิพิธภัณฑ์และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
บทความโดย ศรีศักร วัลลิโภดม
เรียบเรียงเมื่อ 21 ก.ย. 2561, 16:16 น.
เข้าชมแล้ว 3046 ครั้ง

ติดตามหนังสือใหม่ได้ที่นี่ เร็วๆ นี้

 

 

"ข้าพเจ้านึกถึงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพียงแค่อะไรก็ตามที่ขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้คนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาความรู้ สิ่งของ สถานที่อาคาร และทุนรอนในการจัดการแสดงวิธีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่มูลนิธิฯ เกี่ยวข้องด้วยก็คือ ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง คอยแนะนำช่วยเหลือ และสนับสนุนให้คนภายในท้องถิ่นจัดสร้างขึ้น ทั้งดูแลและถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนภายในด้วย ข้าพเจ้าคิดว่าการเคลื่อนไหวของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในลักษณะที่เป็นกระบวนการสร้างความรู้ที่ไม่ติดกรอบติดรูปแบบและลื่นไหลไปตามสถานการณ์และศักยภาพของท้องถิ่น คือ สิ่งที่อยู่ในทิศทางที่เหมาะสม ที่นอกจากจะสามารถสร้างสำนึกร่วมของคนในสังคมได้แล้ว ยังเป็นสิ่งจำเป็นที่จะนำไปสร้างเป็นความรู้ท้องถิ่นให้เด็กได้เรียนกันตามโรงเรียนอีกด้วย"

 

ศรีศักร   วัลลิโภดม

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ย. 2561, 16:16 น.
บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.