หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
รายการ "อดีตในอนาคต" ตอนที่ ๑๑ "เมืองศรีมโหสถ นครรัฐฟากตะวันออกลุ่มเจ้าพระยา"
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เรียบเรียงเมื่อ 4 พ.ค. 2561, 14:07 น.
เข้าชมแล้ว 1270 ครั้ง

รายการ "อดีตในอนาคต" ตอนที่ ๑๑ "เมืองศรีมโหสถ นครรัฐฟากตะวันออกลุ่มเจ้าพระยา"

 

"การตั้งถิ่นฐานเป็นบ้านเมืองใหญ่โตนั้น เค้าต้องการน้ำ ถ้าไม่มีน้ำเขาอยู่ไม่ได้ และน้ำนั้น ไม่ใช่น้ำใช้เพื่อการปลูกข้าวเพราะในสมัยนั้นมันปลูกยังไงก็ได้ แต่น้ำที่สำคัญคือน้ำกินน้ำใช้ เพราะน้ำกินนั้นหายาก"  อ.ศรีศักร  วัลลิโภดม

 

รายการ "อดีตในอนาคต" ตอน  "เมืองศรีมโหสถ นครรัฐฟากตะวันออกลุ่มเจ้าพระยา "  สำรวจพื้นที่เมืองศรีมโหสถเพื่อนำเสนอเกี่ยวกับระบบการจัดการน้ำ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำรงอยู่ของชุมชนที่มีขนาดใหญ่ในระดับเมือง  และยังได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์   โดยเมืองศรีมโหสถมีการจัดการน้ำในรูปแบบต่างๆ ทั้งการขุดสระ การขุดบ่อน้ำ การขุดคูน้ำและการทำคันดินกั้นน้ำหรือบังคับทิศทางของน้ำ ซึ่งความสามารถในการจัดการน้ำดังกล่าวส่งผลให้เมืองศรีมโหสถเป็นเมืองที่มีพัฒนาการมาอย่างยาวนานและดำรงอยู่สืบเนื่องมานับตั้งแต่ก่อนเข้าสู่สมัยทวารวดีและเขมร เป็นนครรัฐที่สำคัญแห่งหนึ่งทางตะวันออกของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

 

เรียนรู้อดีตเพื่อเข้าใจปัจจุบันและกำหนดทิศทางสู่อนาคต เสวนาพูดคุยกับบุคคลที่มีเรื่องราวน่าสนใจและกลุ่มคนในท้องถิ่นที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนงานเพื่อส่วนรวมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ท้องถิ่นและชุมชนมีความเข้มแข็งในพื้นที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งในแต่ละตอนมีประเด็นเรื่องราวความน่าสนใจที่แตกต่างกัน

 

สามารถติดตามรายการ "อดีตในอนาคต" ได้ที่ VLek-Prapai Channel ผ่านทางยูทูป

https://www.youtube.com/channel/UCSzeZTanV9nSbF1pATrMhoQ

อัพเดทล่าสุด 4 พ.ค. 2561, 14:07 น.
บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.