หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
คำที่ค้นหาคือ "" มีทั้งหมด 1140 ข้อมูล
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next จากทั้งหมด 228 หน้า
รายการ "อดีตในอนาคต" ตอนที่ ๑๓ อู่ทอง นครรัฐเมืองท่าสมัยฟูนัน
บทความโดย พนมกร นวเสลา
เขียนเมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2561
บันทึกจากท้องถิ่น ชาวประมงปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
บทความโดย จิราพร แซ่เตียว
เขียนเมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2561
"สาวอวน" โดย กลุ่มผู้สูงอายุตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
บทความโดย จิราพร แซ่เตียว
เขียนเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2561

"สาวอวน" การแสดงทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของชาวประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ที่มีวิถีชีวิตอยู่กับการทำประมงชายฝั่งปากน้ำประแส และประมงอุตสาหกรรมที่ออกเรือไปไกลถึงประเทศเพื่อนบ้าน

เปิดบ้านนราศิลป์
บทความโดย จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์
เขียนเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2561
สรุปงานสนทนาเรื่อง “วัฒนธรรมความยากจน และชาวบ้านย่านเมืองเก่าในกรุงเทพฯ”
บทความโดย จิราพร แซ่เตียว
เขียนเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2561

กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ขยายตัวมาก เกิดการผสมผสานระหว่างคนกลุ่มเก่าและคนกลุ่มใหม่ เราจะพบเห็นชุมชนเก่าตามตรอก ตามริมน้ำ เมืองถูกขยายออกไปตามคลองเมือง เหล่านี้คือวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งผู้คนมีชีวิตรอดร่วมกัน  ยกตัวอย่างชุมชนเก่าเช่นบ้านบาตร  แต่การพัฒนาในปัจจุบันที่คนภายนอกขาดความรู้ความเข้าใจ ใช้วิธีไล่รื้อซึ่งยิ่งทำให้ความเป็นชุมชนล่มสลาย  อย่างไรก็ตามการศึกษาตรอกใต้ วัดญวนสะพานขาว และการทำงานตลอดมาของอาจารย์อคินถือว่าเป็นการเปิดมิติ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนเมือง

ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.