หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
คำที่ค้นหาคือ "" มีทั้งหมด 1140 ข้อมูล
Pre  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Next จากทั้งหมด 228 หน้า
ค่ายเยาวชน "ชวนเด็กแกลงตามรอยพระเจ้าตากฯ ที่กรุงธนบุรี"
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2561

เพื่อมุ่งเน้นความเข้าใจเกี่ยวกับกรุงธนบุรี และความสำคัญของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในฐานะของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีและความเป็นผู้นำทางวัฒนธรรม (Culture Hero) ของผู้คนชายฝั่งทะเลตะวันออก

รายการ "อดีตในอนาคต" ตอนที่ ๖ "ความหมายของพระเมรุมาศเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2561

การออกพระเมรุเพื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ในกรุงรัตนโกสินทร์เป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นมาจากปลายอยุธยาในสมัยพระเจ้าปราสาททอง แต่มาขยายตกแต่งมากในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช หลังจากนั้นจึงถือเป็นประเพณีเรื่อยมา..

รายการ "อดีตในอนาคต" ตอนที่ ๓ "อนาคตย่านเก่าของชาวนางเลิ้ง"
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2561

งานวิจัยชิ้นแรกในกรุงเทพฯ ที่ชุมชนลุกขึ้นทำด้วยตนเอง เป็นเรื่องของการศึกษาชุมชนตัวเองในเรื่องของประวัติศาสตร์ อดีต  ปัจจุบัน  รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและเรื่องราวในอนาคต สิ่งที่น่าสนใจคือชุมชนชาวนาวเลิ้งกำลังนำอดีตไปใช้ในปัจจุบันและอนาคตอย่างไรโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ เรื่อง “ข้อสังเกตเส้นทางออกจากกรุงฯ สู่หัวเมืองตะวันออกของสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ” : ประวัติศาสตร์นอกพระราชพงศาวดาร ณ ร้านสุนทรภู่ Be blossom book & tea อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
บทความโดย นางสาวจิราพร แซ่เตียว
เขียนเมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2561
"พระนคร ๑๐๑" ครั้งที่ ๕ "พระนครยุคสมัยใหม่ย่านถนนการค้าบำรุงเมือง-เฟื่องนคร"
บทความโดย จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์, สุรชาญ อุ่มลำยอง
เขียนเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2560

"พระนครยุคสมัยใหม่ย่านถนนการค้าบำรุงเมือง-เฟื่องนคร" ทำความเข้าใจพื้นฐานของเรื่องราวประวัติศาสตร์สังคมของเมืองกรุงเทพฯ และย่านต่างๆ ความเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงของพื้นที่เมืองเก่า

ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.