หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
คำที่ค้นหาคือ "" มีทั้งหมด 1140 ข้อมูล
Pre  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Next จากทั้งหมด 228 หน้า
จากประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสู่ประวัติศาสตร์แบบท้องถิ่นนิยม
บทความโดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
เขียนเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2560

ความเป็นท้องถิ่นนิยมหรือชุมชนนิยมในที่นี้ไม่ได้หมายตามคำนิยามของนักวิชาการที่ศึกษาเรื่องข้ามรัฐข้ามท้องถิ่นไปทั้งหมด เพราะว่ากระแสท้องถิ่นนิยมนั้นก็เหมือนกับกระแสชาตินิยมแต่เพียงย่อยให้มีขนาดเล็กลงมา หากความเป็น “ท้องถิ่นนิยม” และกระบวนการที่เป็นการศึกษาชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน สามารถเปลี่ยนมุมมองเพื่อสร้างความปรองดองในสังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ การเมืองได้เช่นกัน

“ชวนเด็กแกลงตามรอยพระเจ้าตากฯ ที่กรุงธนบุรี” กิจกรรมเนื่องในงานวันเล็ก-ประไพ รำลึกปีที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๐
บทความโดย จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์
เขียนเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2561

มูลนิธิฯ มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะสามารถทำความเข้าใจในพื้นที่อำเภอแกลง ซึ่งมีชุดข้อมูลประวัติศาสตร์บอกเล่าในท้องถิ่นและความเชื่อเกี่ยวกับคำบอกเล่าการเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในฐานะผู้นำทางวัฒนธรรม (Culture Hero) และในฐานะพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีของผู้คนชายฝั่งทะเลตะวันออก เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อถิ่นที่อยู่อาศัย รวมถึงทำความเข้าใจเกี่ยวกับกรุงธนบุรีอดีตราชธานีของไทย

รายการ "อดีตในอนาคต" ตอนที่ ๗ "ชิมชาให้รู้รส"
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2561

...การดื่มชาจะต่างกับการดื่มเครื่องดื่มชนิดอื่น เพราะการชงชานั้นจะมีขั้นตอนการเตรียม ที่เราต้องเอาใจใส่ลงไป พบกับบรรยากาศการสาธิต กรรมวิธีการชงชา ร่วมรับฟังเรียนรู้เรื่องราวของชาชนิดต่างๆ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจสรรพคุณของการดื่มชาจีน และการดื่มให้ถูกวิธี กับคุณบี๋ ทายาทรุ่นที่ ๓ แห่งห้างใบชาอ๋องอิวกี่

 

พระนคร ๑๐๑ ครั้งที่ ๖ "จีนสยามและความหลากหลายทางชาติพันธุ์และความเชื่อย่านสำเพ็ง”
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2560

ร่วมเรียนรู้สำเพ็งชุมชนชาวจีน และความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในกรุงเทพฯ ผ่านเส้นทางคลองสำเพ็งจรดคลองสามปลื้ม มาทำความรู้จักย่านและตรอกซึ่งไม่เคยหลับไหลจากอดีตถึงปัจจุบัน

ปะเวนอย รงหะเปียะ ดัชน์ ซาย
บทความโดย มาณพ แก้วหยก
เขียนเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2560

ผมเป็นคนไทยเชื้อสายมอญอยู่ที่บ้านศาลาแดงเหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ได้เห็นประเพณีอย่างหนึ่งเรียกเป็นภาษามอญว่า "ปะเวนอย รงหะเปียะ ดัชน์ ซาย "แปลเป็นภาษาไทยว่า " ประเพณีการตักบาตรน้ำผึ้ง " งานนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.