หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
คำที่ค้นหาคือ "" มีทั้งหมด 1140 ข้อมูล
Pre  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Next จากทั้งหมด 228 หน้า
"พระนครชวนชม" จากกิจกรรมพระนคร ๑๐๑ ครั้งที่ ๔ : สองฝั่งคลองผดุงกรุงเกษม ย่านถนนกรุงเกษม ถนนลูกหลวงถึงสี่แยกมหานาค (๒)
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2561
กรุงศรีอยุธยา...เมืองลอยน้ำ
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2561

"อยุธยาตั้งอยู่ในพื้นที่ใหม่ เพราะเมื่อแม่น้ำไหลมาก็มาทำให้บริเวณนี้ดอนขึ้น และเกิดเป็นพวกหนองน้ำซึ่งตรงนี้เป็นแหล่งน้ำจืดที่คนได้ไว้ใช้กินก็เกิดการตั้งถิ่นฐานขึ้นมามีการปรุงแต่ง มีการขุดคลองเชื่อมโยงเพื่อให้มีการคมนาคมได้ นี่คือตัวเมืองอยุธยาที่เกิดขึ้นเราเห็นการตั้งถิ่นฐานอันนี้" อาจารย์ศรีศักร วัลลิโภม

"พระนครชวนชม" จากกิจกรรมพระนคร ๑๐๑ ครั้งที่ ๖ : จีนสยาม ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และความเชื่อย่านสำเพ็ง
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2561

"พระนครชวนชม" เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติการ(วันที่สอง) โดยการนำกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม "พระนคร ๑๐๑" เข้าไปสัมผัสในพื้นที่จริงสอดรับกับความรู้ความเข้าใจในภาคทฤษฎี "การเดิน" คือหนึ่งในกระบวนการศึกษาที่ทางมูลนิธิฯ ได้ใช้ในการศึกษาเรื่องราวของกรุงเทพฯ 

รายการ "อดีตในอนาคต" ตอนที่ ๘-๒ "ข้อสังเกตเส้นทางออกจากกรุงฯ สู่หัวเมืองตะวันออกของสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ"
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2561

ที่วัดราชบัลลังก์ฯ ชาวบ้านเมืองแกลงเชื่อว่าเป็นสถานที่ผ่านทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช คราวยกทัพไปตีเมืองจันท์เพื่อรวบรวมไพร่พลกลับไปกู้กรุงศรีอยุธยา เมื่อสงครามครั้งใหญ่กับพม่า พ.ศ.๒๓๑๐ หลักฐานที่ยืนยันเรื่องราวได้ไม่น้อย คือ "แท่นบัลลังก์" ที่สร้างและแกะสลักงานไม้ด้วยความประณีตงดงาม ตัวบัลลก์ถูกนำไปเก็บรักษาไว้ ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ โดยสมเด็จพระสังฆราช กรมหลวงวชิรณาณวงศ์ ส่วนแท่นฐานรองเท้ารูปแบบฝีมือช่างเดียวกันยังอยู่ที่วัดราชบัลลังก์ฯ

มรดกทางภูมิปัญญาฝังไว้ในแผ่นดิน : เนื่องในวันเล็ก-ประไพ รำลึก วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ วีดิทัศน์เผยแพร่ทาง ช่อง Youtube : VLek-Prapai Channel
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2561

ตลอดการทำงานของมูลนิธิฯ กว่า ๒๐ ปี เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลทางปัญญาและพัฒนาให้ทันโลกสมัยใหม่โดยที่ยังคงรักษาวิถีแบบแผนการทำงานตามเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งไว้ดังเดิม ถึงวันนี้การเดินทางเพื่อค้นหาคำตอบของคุณเล็กที่ว่า ทุกเวลาคือสิ่งที่ต้องผ่านไปอย่างมีประโยชน์ มีความสุข ได้สิ้นสุดลงแล้วแต่ผลงานศิลปวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ารวมถึงการปลูกฝังความคิดนั้นยังคงทำหน้าที่สร้างสรรค์ เป็นเหมือนกงล้อที่หมุนผ่านข้ามเวลา เป็นมรดกให้คนรุ่นหลังสืบไป

ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.