หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
คำที่ค้นหาคือ "" มีทั้งหมด 1140 ข้อมูล
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next จากทั้งหมด 228 หน้า
งี่ฮะเส็ง ร้านทองเก่าแก่ย่านนางเลิ้ง
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2561

คนนางเลิ้งส่วนใหญ่จะมีบ้านอยู่รอบนอกตรงนี้เอาไว้ค้าขาย ส่วนใหญ่เป็นบ้านมรดกต้องรักษาไว้ ตอนนี้จากร้านขายทอง ๔ ร้าน อาจเหลือแค่ ๒ ร้านเพราะอีกสองร้านเขาก็ท่าทางจะไม่เอาเหมือนกัน เพราะอีกร้านหนึ่งเขาก็เปิดบ้างปิดบ้าง แล้วอีกร้านหนึ่งก็เหมือนไม่มีรุ่นหลังมารับต่อแล้ว เขาก็ทำของเขาไป

ขอเชิญร่วมสนทนาเรื่อง วัฒนธรรมความยากจน...และชาวบ้านย่านเมืองเก่าในกรุงเทพฯ
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2561

การศึกษาวิจัยทางมานุษยวิทยาของอาจารย์อคิน ในสังคมเมืองยุคเปลี่ยนผ่านจากสังคมเกษตรกรรมเข้าสู่การเป็นสังคมอุตสาหกรรมนั้น ในส่วนรวมได้ทำให้สังคมรับรู้ว่าสิ่งที่เรียกว่าชุมชนแออัดและแหล่งเสื่อมโทรมนั้น คือ ชุมชนของมนุษย์เช่นเดียวกันกับมนุษย์ที่อยู่ในชุมชนทั้งหลาย แม้เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยราชการตลอดจนพวกนายทุน พ่อค้าที่ยังยึดมั่นกับคำว่าแหล่งเสื่อมโทรมเหล่านั้นจะไม่ยอมรับและมีวันเข้าใจ แต่ผู้คนในที่อยู่ในชุมชนแออัดเหล่านั้น ได้ตระหนักในความเป็นมนุษย์ที่จะต้องอยู่ร่วมกัน และมีวัฒนธรรมร่วมกันที่จะได้มีชีวิตรอด...

ประเพณี “บุญส่ง บุญกลางบ้าน และส่งท้ายสงกรานต์” บ้านทะเลน้อย
บทความโดย จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์
เขียนเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2561
นครปฐมเมืองท่าแห่งสหพันธรัฐทวารวดี
บทความโดย พนมกร นวเสลา
เขียนเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2561
รายการ "อดีตในอนาคต" ตอนที่ ๒ "มะเหง่...วัฒนธรรมการกินของชาวเวียดนามที่ยังหลงเหลือในพื้นที่วัดญวนสะพานขาว"
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2561

"มะเหง่" ของดีชุมชนที่อยู่มาช้านาน วัฒนธรรมการกินของชาวเวียดนามในพื้นที่วัดญวนสะพานขาวที่ยังคงหลงเหลืออยู่ เป็นอาหารที่ประยุกต์ระหว่างอาหารไทยกับเวียดนาม มีจุดเด่นคือน้ำจิ้มมะม่วงดิบซอยสามรสอันเป็นเอกลักษณ์

ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.