หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
คำที่ค้นหาคือ "" มีทั้งหมด 1140 ข้อมูล
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next จากทั้งหมด 228 หน้า
แจ้งสมาชิกทุกท่าน
บทความโดย
เขียนเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2562

มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ขอหยุดการผลิต “จดหมายข่าว”ทั้งแบบสิ่งพิมพ์และออนไลน์ เปลี่ยนเป็นการเผยแพร่ความรู้
ในรูปแบบ “หนังสือคู่มือ” เพื่อแนะนำพื้นที่ต่างๆผ่านการท่องเที่ยวแต่ละพื้นที่ จะผลิตขึ้นตามวาระและเผยแพร่ผ่านทางออนไลน์

“เยี่ยมยามเมืองจันทบูร” เมืองท่าอันมีพลวัตทางประวัติศาสตร์ต่อสยามประเทศ
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2562

   “จันทบูร” หรือ “จันทบุรี” หัวเมืองใหญ่แต่โบราณของภูมิภาคตะวันออก คือ เมืองท่าภายในริมชายฝั่งทะเล ตามเส้นทางการเดินเรือทะเลเลียบชายฝั่งระหว่างภูมิภาคใหญ่ของแหล่งอารยธรรมสำคัญคือจีนและอินเดียถือเป็นเมืองท่าส่งสินค้าของป่าชั้นดี เช่น ไม้ตะเคียน ไม้แดง ไม้ยาง ไม้หอม กฤษณา พืชสมุนไพรต่างๆ เช่นกระวานและโดยเฉพาะพริกไทย

รายการ “อดีตในอนาคต” ตอนที่ ๒๐ “เล็ก-วิริยะพันธุ์”
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2561

นำเสนอเรื่องราวของคุณเล็กและคุณประไพ วิริยะพันธุ์ ผ่านการบอกเล่า โดยอาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม ผู้ที่ทำงานใกล้ชิดและร่วมออกสำรวจเมื่อเก็บข้อมูล บันทึกประวัติศาสตร์ เพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต"เมืองโบราณ" พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ปราสาทสัจธรรม รวมถึงวารสารเมืองโบราณ และมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ 

รายการ "อดีตในอนาคต" ตอนที่ ๒๑ "จากเมืองแกลงสู่กรุงธนบุรี เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองแกลง" (ตอนที่ ๒)
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2561

กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเพื่อสืบต่อเจตนารมณ์ของท่านผู้จากไปคุณเล็ก-คุณประไพ วิริยะพันธุ์ ที่ต้องการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน มูลนิธิจึงได้จัดกิจกรรมพาน้องๆออกมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตนเอง

รายการ "อดีตในอนาคต" ตอนที่ ๒๑ "จากเมืองแกลงสู่กรุงธนบุรี เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองแกลง" (ตอนที่ ๑)
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2561

กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเพื่อสืบต่อเจตนารมณ์ของท่านผู้จากไปคุณเล็ก-คุณประไพ วิริยะพันธุ์ ที่ต้องการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน มูลนิธิจึงได้จัดกิจกรรมพาน้องๆออกมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตนเอง

ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.