หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
รายการพอเพียงเพื่อแผ่นดินเกิด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next จากทั้งหมด 11 หน้า
ตอนที่ 12 พิพิธภัณฑ์จันเสน สร้างคน สร้างความรู้

เหตุใด “พิพิธภัณฑ์จันเสน” จึงเป็นแม่แบบให้แก่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแห่งอื่น

ตอนที่ 11 เสียงรามัญของคนมอญรุ่นใหม่

การเติบโตในยุคสมัยปัจจุบันกลับทำให้หนุ่มสาวชาวมอญส่วนหนึ่งกลับรักและภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเอง ร่วมค้นหาความหมายและตัวตนจาก “เสียง” ของคนมอญรุ่นใหม่

ตอนที่ 10 เกาะเกร็ด ความโกลาหลของชุมชนมอญที่ถูกท่องเที่ยว

เมื่อการท่องเที่ยวเข้ามาทำให้วิถีชีวิตดั้งเดิมถดถอยและกำลังเลือนหาย จะทำอย่างไรให้ชาวบ้านและชุมชนบนเกาะเกร็ดมีลมหายใจไปพร้อมกับการท่องเที่ยวที่ถาโถมเข้ามาอย่างเต็มกำลัง

ตอนที่ 9 มอญศาลาแดง ชีวิตสงบงามริมน้ำเจ้าพระยา

ชุมชนมอญที่สงบงามริมน้ำเจ้าพระยา ย่านสามโคกปทุมธานี พวกเขาสร้างทางเลือกเพื่อรักษาชีวิตวัฒนธรรมอันเรียบง่ายและพอเพียงท่ามกลางยุคสมัยแห่งความเจริญทางวัตถุ

ตอนที่ 8 วิกฤติคนรุ่นใหม่ในสามจังหวัดภาคใต้

เรียนรู้สภาพสังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทำให้คนมลายูมุสลิมรุ่นใหม่ในสามจังหวัดชายแดนใต้มีปัญหาในการปรับตัว ทั้งในเรื่องการศึกษา ความคาดหวังในอนาคตและศาสนาในชีวิตประจำวัน

ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.