หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
รายการพอเพียงเพื่อแผ่นดินเกิด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next จากทั้งหมด 11 หน้า
ตอนที่ 17 กุฏีจีน : รกรากชาวกรุงเก่า

ชุมชนเก่าแก่ในกรุงเทพมหานครที่มีประวัติศาสตร์น่าสนใจ ที่นี่มีความเป็นมาอย่างไร

ตอนที่ 16 “บ้านบุ” บ้านช่างย่านบางกอก

ในอดีต พื้นที่เขตพระนครเป็นแหล่งผลิตงานหัตถศิลป์ฝีมือดี แต่ในปัจจุบัน เรากลับพบเห็นงานเหล่านี้น้อยลง เราจะทำอย่างไร เพื่อรักษางานช่างฝีมือดีไว้ได้

ตอนที่ 15 คนลาวแห่งท้องทุ่งภาคกลาง

คนลาวหลากหลายท้องถิ่นจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงคือหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ที่เข้ามาตั้งรกรากในท้องทุ่งภาคกลาง จากความรู้สึกถูกดูถูกดูแคลนจากกลุ่มชาติพันธุ์อื่น วันนี้พวกเขารวมตัวสร้างพลังแก่ตนเองและท้องถิ่น โดยประกาศอย่างมั่นใจที่จะธำรงรักษาอัตลักษณ์ของตนเอง

ตอนที่ 14 ฟื้นตัวตนคนยวน นอกล้านนา

มรดกของคนยวนสระบุรีคือภาษาพูดซึ่งตกทอดมายาวนานและนำไปสู่การฟื้นพลังของชุมชนคนไทยวนที่อยู่ห่างไกลจากแผ่นดินล้านนา ซึ่งบรรพบุรุษจากมาเมื่อกว่าสองร้อยปี

ตอนที่ 13 ยุวมัคคุเทศก์แห่งจันเสน

“ยุวมัคคุเทศก์” เสน่ห์แห่งพิพิธภัณฑ์จันเสน

ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.