หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
รายการพอเพียงเพื่อแผ่นดินเกิด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next จากทั้งหมด 11 หน้า
ตอนที่ 22 ภูมิปัญญาและร่องรอยสวนในที่เหลืออยู่

“กรุงเทพมหานคร” ในอดีตเคยเป็นพื้นที่การเกษตรชั้นดี แต่เมื่อความเจริญได้เข้ามาโอบล้อมไว้ทุกด้าน วันนี้ทำให้เราแทบไม่พบพื้นที่สวนเกษตรอีกต่อไป

ตอนที่ 21 พรานปลาน้ำโขงแห่งธาตุพนม

“แม่น้ำโขง” สายน้ำที่ถือเป็นแหล่งทำกินร่วมกันของพรานไทยลาว พวกเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือร่วมกันคือ “พระธาตุพนม” และ “เจ้าโต่งกว้าง” ที่ทำให้เกิดบูรณาการของชาวบ้านสองฝั่งโขงได้มากกว่าอำนาจของกฎหมาย

ตอนที่ 20 คนกับป่าภูพาน

“ภูพาน” ผืนป่าทางภาคอีสาน เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่กำลังภูกนโยบายการพัฒนารุกคืบ ผืนป่าแห่งนี้กำลังแปรเปลี่ยนไปได้อย่างไร?

 

ตอนที่ 19 “เปลี่ยน”  หนองหาร : ผลกระทบต่อชีวิตและสังคมคนสกลนคร

เมื่อหนองหารถูกเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศโดยอำนาจรัฐเข้ามาควบคุมจัดการธรรมชาติ ผลกระทบที่ติดตามมาอย่างต่อเนื่องจึงกลายเป็นปัญหาแบบลูกโซ่ที่แก้ไขไม่รู้จักจบและกลายเป็นปัญหาของคนสกลนครในทุกวันนี้

ตอนที่ 18 ยานนาวา : ย่านประวัติศาสตร์ที่กำลังเลือนหาย

ย่านประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ ซึ่งเคยเป็นวัดเป็นศูนย์กลางแต่ทุกวันนี้ กำลังถูกพัฒนาเป็นย่านเศรษฐกิจที่ขาดการเชื่อมโยงถึงที่มาของชุมชน

ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.