หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
รายการพอเพียงเพื่อแผ่นดินเกิด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next จากทั้งหมด 11 หน้า
ตอนที่ 27 พ่อใหญ่แห่งทุ่งกุลา "เจ้าพ่อศรีนครเตา"

"เจ้าพ่อศรีนครเตา" ศูนย์รวมความเชื่อของคนทุ่งกุลา เพราะอะไรชาวทุ่งกุลาจึงมีความศรัทธา ต่อความเชื่อเหนือธรรมชาติเหล่านี้

ตอนที่ 26 เข้าถึงชีวิตวัฒนธรรมคือยารักษาโรค

เมื่อการแพทย์สมัยใหม่ไม่อาจเยียวยา และเข้าถึงชีวิตคนท้องถิ่นได้ การผสมผสานระหว่าง การรักษาแบบพื้นบ้าน กับการแพทย์สมัยใหม่ จึงเกิดขึ้นภายใต้กระบวนการ "ท้องถิ่นวัฒนธรรม"

ตอนที่ 25 ไหว้พระธาตุ ฟังเทศน์งานบุญหลวง : อัตลักษณ์ของคนด่านซ้าย

เมืองด่านซ้ายนอกจากจะมีชื่อเสียงเรื่องเทศกาลผีตาโขนแล้ว พระธาตุศรีสองรักก็มีประวัติอันยาวนานที่เชื่อมสายสัมพันธ์ของคนสองฝั่งโขงได้เป็นอย่างดี มาร่วมกันเรียนรู้อัตลักษณ์ที่แท้จริงของคนด่านซ้าย

ตอนที่ 24 สวนส้มบางมด ถึงเวลาลาลับพับไป?

“ส้มบางมด” หนึ่งในผลไม้เลื่องชื่อที่นับวันใกล้จะหาทานได้ยาก อะไรคือปัญหาแท้จริงที่ทำให้สวนส้มบางมดแทบจะสูญสิ้น

ตอนที่ 23 บ้านสวนตลิ่งชัน

เป็นเพราะเหตุใด? ในวันนี้เราถึงแทบไม่พบเห็นสวนผลไม้ในเขตกรุงเทพฯ ทั้งๆ ที่เคยเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับกรุงเทพฯ มาตั้งแต่อดีต

ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.