หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
รายการพอเพียงเพื่อแผ่นดินเกิด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next จากทั้งหมด 11 หน้า
ตอนที่ 32 "แขก" ,มิใช่คนแปลกหน้าในสังคมไทย

คุณรู้จักชาติพันธุ์ "แขก" ดีแค่ไหน ? และทำไมพวกเขายังสามารถรักษาอัตลักษณ์ของตัวเองได้อย่างเข้มแข็ง

ตอนที่ 31 ความเป็นมอญในสังคมเมือง

"มอญ" หนึ่งชาติพันธุ์ที่อาศัยในกรุงเทพฯ สันนี้พวกเขายังสามารถรักษา อัตลักษณ์ ในความเป็นมอญได้อย่างไร...?

ตอนที่ 30 กลุ่มชาติพันธุ์ใน กทม.

เพราะอะไร ? กรุงเทพฯ จึงเป็นศูนย์รวมของผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์

ตอนที่ 29 เลี้ยงชีพในบุ่งคาม "กุดขาคีม"

"กุดขาคีม" พื้นที่ชุ่มน้ำทีี่เป็นที่พึ่งแก่คนทุ่งกุลาร้องไห้ เรามาร่วมมือค้นหาความอุดมสมบูรณ์ของป่าบุ่ง แล้วจะรู้ว่า....ทุ่งกุลาอาจไม่ต้องร้องไห้อีกต่อไป

ตอนที่ 28 คนทุ่งกุลาร้องไห้ "ไม่ร้องไห้"

"ทุ่งกุลาร้องไห้" ครั้งหนึ่งเคยเป็นดินแดนแห่งความคับแค้น มาวันนี้กลับกลายเป็นทุ่งรวงทองได้อย่างไร

ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.