หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
รายการพอเพียงเพื่อแผ่นดินเกิด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next จากทั้งหมด 11 หน้า
ตอนที่ 37 "มนต์รักแม่กลอง" ของคนรักแม่กลอง

แม่กลอง หรือ เมืองสามน้ำ กับการสร้างสำนึก มาร่วมติดตามเรื่องราวพลังความเคลื่อนไหวของคนแม่กลองในรายการ...

ตอนที่ 36 กลุ่มรักษ์เชียงของ

"กลุ่มรักษ์เชียงของ" กลุ่มคนทำงานผู้ยืนหยัด ต่อสู้ เพื่อฟื้นฟูสิ่งดีงาม พวกเขามีบทบาทอย่างไร...?

ตอนที่ 35 “ป่าคือบ้านและชีวิต” ปกาเกอะญอ ห้วยหินลาดใน

ฝืนป่านับหมื่นไร่…กับการปกป้องของ “ชาวปกาเกอะญอ” ที่มีอยู่เพียงราวร้อยคน พวกเขาทำได้อย่างไร…?

ตอนที่ 34 กลุ่มชาติพันธุ์ใหม่

เมื่อกรุงเทพฯ...เป็นศูนย์รวมของ กลุ่มชาติพันธุ์ใหม่ อัตลักษณ์ความเป็น ไทย จะถูกกลืนกลายหรือไม่...?

ตอนที่ 33 กลุ่มชาติพันธุ์จีน

เพราะอะไร...ชาวจีน ถึงมีบทบาทและเป็นผู้มีอิทธิพล ในสังคมไทยเกือบทุกด้าน ?

ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.