หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
รายการพอเพียงเพื่อแผ่นดินเกิด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next จากทั้งหมด 11 หน้า
ตอนที่ 42 "ตำนานนางเลือดขาว และภูมิวัฒนธรรมของคนคาบสมุทร"

"ตำนานนางเลือดขาว และภูมิวัฒนธรรมของคนคาบสมุทร" พบกับตำนานที่เป็นที่มาของบ้านเมืองในเขตพัทลุงและสงขลา พระเพลาหรือพระตำราที่ทำให้เกิดการกัลปนาข้าพระและที่ดิน ตลอดจน พิธีกรรมและการสืบเนื่องต่อมาของคนคาบสมุทรที่เป็นลูกหลานนางเลือดขาวและแม่เจ้าอยู่หัว

ตอนที่ 41 "สมเด็จเจ้าพะโคะ" วีรบุรุษวัฒนธรรมแห่งเมืองใต้

"หลวงพ่อทวด" ผู้เปรียบเสมือนวีรบุรุษทางวัฒนธรรมแห่งลุ่มทะเลสาปสงขลา ท่านสำคัญอย่างไร ร่วมหาคำตอบได้ในรายการ...

ตอนที่ 40 เจ้าหลวงเมืองล้า

พิธีบวงทรวงเจ้าหลวงเมืองล้า...กับความเชื่อความศรัทธาของชาวลื้อ พิธีกรรมนี้มีความสำคัญอย่างไร...?

ตอนที่ 39 พระเจ้าพรหมมหาราช

"พระเจ้าพรหมมหาราช" จากวีรบุรุษในตำนาน สู่อารักษ์เมืองแม่สาย

ตอนที่ 38 " ฮักเมืองน่าน " พลังจากศรัทธาและปัญญาท้องถิ่น

เครือข่ายฮักเมืองน่าน กลุ่มคนทำงานที่ปลุกจิตวิญญาณของคนน่านให้ตื่นเพื่อสู้วิกฤติ มาร่วมติดตามในรายการ...

ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.